Specialist

De Specialist – Afschaffing pensioen in eigen beheer voor 1 juli2 min lezen

By 19 april 2017 No Comments

Op 1 april is de wet over de afschaffing van pensioenen in eigen beheer ingegaan. Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) moeten voor 1 juli een beslissing nemen over de bestemming van het in eigen beheer opgebouwde pensioenvermogen.

Er zijn drie mogelijkheden om uw pensioenvermogen te beheren:

1. Het bestaande pensioenvermogen wordt in eigen beheer aangehouden, maar groeit niet meer en wordt premievrij gemaakt. Wel kan er nog worden geïndexeerd. Het vermogen blijft dus op de balans staan als beklemd vermogen, omdat dit de dividenduitkering beperkt.

2. Het pensioenvermogen wordt afgewaardeerd naar de fiscale balanswaarde en er vindt afkoop plaats. Daarbij geldt een belastingvrijstelling in 2017 (35,5 %), in 2018 (25 %) en in 2019 (19,5 %). Het vermogen geldt dan niet meer als pensioenvermogen en kan worden uitgekeerd.

3. Het pensioenvermogen wordt omgezet in een langlopende oudedagsverplichting of een lijfrente, die tot uitkering leidt over meer dan 20 jaar.

Hoe maakt u uw pensioen premievrij? De verschillende mogelijkheden:

1. U organiseert een Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waarin het besluit wordt genomen dat uw pensioen in eigen beheer premievrij wordt gemaakt;

2. U komt in de arbeidsovereenkomst tussen u en uw BV overeen dat uw pensioen in eigen beheer premievrij wordt voortgezet;

3. U legt dit vast in een aanhangsel bij de pensioenbrief.

4. Heeft u een partner? Dan is het verstandig dat uw partner er schriftelijk mee instemt dat de pensioenopbouw premievrij wordt gemaakt. Instemmen kan doordat uw partner het aanhangsel bij de pensioenbrief mede ondertekent.

5. Door het vervallen van de pensioenopbouw daalt feitelijk uw loon. Is uw loon dan vanuit fiscaal oogpunt nog wel gebruikelijk? Dit zult u moeten nagaan. Als uw loon niet meer gebruikelijk is, zult u bijvoorbeeld een loonsverhoging moeten krijgen of dient de pensioenopbouw elders (vaak bij een verzekeraar) te worden voortgezet.

Gevolgen

Premievrij maken van pensioen in eigen beheer heeft onder andere tot gevolg dat:

• U minder ouderdomspensioen ontvangt dan bij voortgezette pensioenopbouw in eigen beheer.

• Uw partner mogelijk geen of minder nabestaandenpensioen ontvangt als u komt te overlijden.

• Uw kinderen geen wezenpensioen ontvangen na uw overlijden.

• U geen arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt als u arbeidsongeschikt wordt.

Premievrij maken heeft dus financiële gevolgen voor zowel u, uw partner als uw kinderen. En zowel bij pensionering als bij overlijden en bij arbeidsongeschiktheid en ook bij echtscheiding.