Specialist

De Specialist – Crowdfunding, hoe werkt dat?4 min lezen

By 31 mei 2017 No Comments

Crowdfunding (ook wel publieksfinanciering) is een alternatieve manier van financiering. Meestal gaat een ondernemer naar de bank om een krediet aan te vragen. Voor crowdfunding heb je geen financiële intermediairs nodig.

Het principe: Vele kleintjes maken één grote
Je wilt een project starten maar hebt te weinig startkapitaal. Om dit kapitaal te verwerven bied je het project aan (daar zijn verschillende mogelijkheden voor op het internet), met vermelding van het gewenste bedrag. Het idee erachter is dat je bij veel particulieren een klein bedrag ophaalt en dat al deze kleine investeringen samen het project volledig financieren. Deze kleine investeerders noemt men ‘the crowd’, het Engelse woord voor de mensenmassa.

Op veel crowdfunding-websites ontvangt de ondernemer het geld pas als minimaal 100% van het bedrag binnen is. Indien deze 100% niet wordt behaald krijgen de investeerders hun geld terug of worden toegezegde investeringen niet geïncasseerd.

Platform
Een crowdfundingplatform biedt verschillende projecten aan waaruit investeerders kunnen kiezen. Op die manier bepaalt de mensenmassa welke projecten geloofwaardig genoeg zijn om erin te investeren, zodat deze projecten zich verder kunnen ontwikkelen. Dit is meteen een goede toets voor de slagingskansen van een project.

Ontstaan
Het begrip crowdfunding is rond de millenniumwisseling ontstaan in de Verenigde Staten. Aanvankelijk werd crowdfunding vooral gedaan voor artiesten in de kunst, film, literatuur of muziekindustrie.

Vier varianten
Donaties: De investeerder doneert geld voor een bepaald goed doel en krijgt daar niets voor terug.

Sponsoring: De investeerder ontvangt een niet-financiële beloning van de ondernemer, zoals een ticket voor een concert, een exemplaar van een cd of boek of naamsvermelding in een blad. Sponsoring komt vaak voor bij creatieve projecten.

Vreemd vermogen: De investeerder leent geld uit aan de ondernemer. Na verloop van tijd betaalt de ondernemer het ingelegde bedrag met rente terug.

Eigen vermogen: De investeerder neemt een aandeel in het project van de ondernemer. De ondernemer ontvangt zijn startkapitaal en de investeerders delen in de waardeontwikkeling van het project.

Procedures
De beheerder van een crowdfundingplatform is het eerste aanspreekpunt voor zowel de investeerder als de ondernemer of artiest en coördineert het hele traject.

Er zijn drie manieren waarop een beheerder zichzelf kan honoreren:
1 De ondernemer betaalt een bedrag om zijn project op het platform te mogen plaatsen.
2 De ondernemer betaalt een afgesproken percentage van het totaal ontvangen bedrag aan de beheerder.
3 Soms betaalt de investeerder ook een klein percentage aan de beheerder.

De meest voorkomende procedure bij startende ondernemers

– De ondernemer meldt zich bij het platform aan met zijn project.
– De beheerder van het platform praat met de ondernemer en beslist of het project potentie heeft.
– De ondernemer plaatst zijn project op het platform.
– Investeerders investeren geld.
– De ondernemer ontvangt het geld zodra het volledige bedrag behaald is, en anders krijgen de investeerders hun inleg terug.
– De ondernemer werkt zijn idee verder uit.
– De ondernemer betaalt de investeerders met rente terug (bij vreemd vermogen) of de investeerders delen in de waardestijging (bij eigen vermogen).

De meest voorkomende procedure in het geval van bestaande ondernemers
– De ondernemer meldt zich bij het platform of de intermediair.
– De intermediair of de beheerder van het platform praten met de ondernemer en beslissen of de onderneming solide is en het project potentie heeft.
– De aanvraag wordt op het platform geplaatst.
– Investeerders maken geld over.
– De ondernemer ontvangt het geld zodra het volledige bedrag behaald is, anders krijgen de uitleners of investeerders hun inleg terug.
– De ondernemer betaalt de investeerders met rente terug. Dit kan zowel via de intermediair of direct via het platform.
– Niet alle beheerders van crowdfunding platforms gaan van tevoren in gesprek met de ondernemers. Op sommige platformen kan iedereen direct een project plaatsen. Het beoordelen van de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de ondernemer ligt dan in handen van de investeerders.

Crowdfunding in Nederland onder toezicht van AFM
De crowdfunding platforms die in Nederland aan crowdfunding doen via het uitlenen van geld (“loan based”) en investeren in bedrijven (“equity based”) staan onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Over 2014 werd voor 37 miljoen euro via de geregistreerde platformen opgehaald, een verdubbeling ten opzichte van 2013. In 2015 ging het al om 128 miljoen en in 2016 om 170 miljoen. Buiten de bij de AFM geregistreerde platforms zijn er door het land heen een groot aantal crowdfunding-initiatieven.

Meer weten?
Ga naar Startpagina.crowdfunding.nl