Specialist

De Specialist – Hoogleraren over duurzaamheid. En wat vindt u als ondernemer?3 min lezen

By 24 mei 2017 No Comments

In een open brief roepen 90 hoogleraren de Tweede Kamer op om meer te doen voor een groene economie. Nederland moet van hekkensluiter naar Europees koploper. Dare to dream!

Wij zijn het roerend met hen eens: de twaalf aanbevelingen die de wetenschappers doen, snijden hout. Maar er mist nog iets om ervoor te zorgen dat het echt gaat werken. Of liever: het mist wat grond, een basis, een uitgangspunt.

Wie vertrouwt u?
Laten we bij het beleid beginnen. We hebben heel wat tijd in te halen. Wereldkampioen kan Nederland al lang niet meer worden, die titel heeft Denemarken al vroeg verworven. Denemarken mag zich hoogstwaarschijnlijk het eerste geïndustrialiseerde land noemen dat exclusief uit hernieuwbare energiebronnen kan putten. Hoe dat kan? Door een lange termijnvisie. Een klimaatbeleid kan alleen succesvol zijn als je ergens voor durft te kiezen, én daaraan vast blijft houden. Ongeacht wie de regering vormt. Stabiliteit in het duurzame beleid maakt het voor bedrijven en organisaties mogelijk om erin mee te gaan. Een stabiel beleid vraagt om leiderschap, om bestuurders die het aandurven plannen te maken voor de langere termijn en waarvan de effecten mogelijk pas na hun ambtstermijn goed zichtbaar zijn. De Denen konden op het lange termijnbeleid vertrouwen. De overheid kwam met een goed onderbouwd plan. Mensen, bedrijven en de maatschappij gingen er in mee.

Wanneer bent u bereid om een bijdrage te leveren?
Nederlanders nemen niet snel risico bij het uitgeven van geld. Wat maakt nou dat iemand bereid is om te investeren in een milieuproject? Het antwoord: als iedereen baat heeft bij de financiële inspanningen die gedaan moeten worden om een maatschappelijk project te realiseren. Dus als er draagvlak is. En hoewel een open deur, daar lijkt het in Nederland mis te gaan. Focus daarom bij het doen van milieuvriendelijke investeringen ook op sociale innovatie. Investeer ook in de mensen, in kennis, in arbeid en onderwijs. Aldus de hoogleraren, die daarmee misschien voor eigen parochie preken.

Effectieve verandering vraagt om motivatie
De hoogleraren duurzaamheid willen een transformatie, een verandering. Voor een succesvolle verandering heb je draagvlak nodig bij je stakeholders. Dat geldt op nationaal niveau, waar de hoogleraren nodig zijn, het nieuwe kabinet, organisaties, burgers en bedrijven. Maar je belangrijkste stakeholder is misschien wel je medewerker. Hoe krijg je duurzaamheid nou op íeders agenda? Waarbij medewerkers niet het gevoel hebben dat het van bovenaf opgelegd wordt of dat het van anderen moet. Je neemt je mensen het liefst mee in de verandering. Je geeft ze de gelegenheid hun eigen verhaal te maken, hun eigen betekenis te geven aan duurzaamheid. In hun werk, in hun activiteiten. Zo krijg je een organisatie die intrinsiek gemotiveerd is, die zelf de verandering ademt die voor klanten geloofwaardig is en die bovendien meer voor elkaar krijgt bij klanten.

Wat vinden u en uw medewerker van duurzaamheid?
Hoe ga je met elkaar van ‘moeten’ naar ‘willen’? Begin eens met te vragen aan uw medewerkers wat ze van duurzaamheid vinden. Belangrijk? Waarom? Waarom niet? Ga het gesprek aan met uw medewerkers en ga mét uw medewerkers de transformatie realiseren. U bent zelf de transformatie, uw organisatie is de transformatie. Alle bedrijven en organisaties, wij ook, de hoogleraren en het kabinet: samen realiseren we de verandering. Staan uw medewerkers achter uw duurzame visie? Zijn zij de verandering? Alle organisaties en alle medewerkers zijn te motiveren voor duurzaamheid.

Hebt u hier vragen over? Wij kunnen met verandercommunicatie én duurzaamheidscommunicatie uw (mkb-)bedrijf helpen, zodat u een effectief team krijgt waar uw (duurzaamheids)klanten in geloven en waar ze mee aan de slag willen. Dat werkt ook persoonlijk leiderschap in de hand. En vertrouwen.

Monique Speelman
monique@duurzability.nl
06 14268032

Casper Gijzen
cas@duurzability.nl
06 29545067

Duurzability.nl