Specialist

De Specialist – Ontslagwet vooral voor het MKB een blok aan het been3 min lezen

By 26 april 2017 No Comments

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 is het voor werkgevers aanzienlijk moeilijker geworden om werknemers te ontslaan. Uit recent jurisprudentieonderzoek blijkt zelfs dat rechters een ontslagaanvraag sindsdien viermaal zo vaak afwijzen als voorheen.

In ruim 80% van de gevallen acht de rechter het disfunctioneren van de werknemer onder de maat zodat werkgever en werknemer opnieuw tot elkaar worden veroordeeld. De verstandhoudingen zijn op dat moment dusdanig verstoord dat een normale relatie tussen werkgever en werknemer helemaal niet meer mogelijk is.

MKB versus grootbedrijf
Daar waar het grootbedrijf met haar eigen HR-afdeling de situatie redelijk onder controle lijkt te hebben, zij beschikken over de mogelijkheid voldoende kennis in huis te halen om voldoende dossier op te bouwen, gaat het MKB gebukt onder deze negatieve invloed van de WWZ.  Zij beschikken niet over de middelen van een eigen HR-afdeling en dienen op eigen kracht een weg door de WWZ te vinden. Een exercitie die zelfs voor de gemiddelde jurist tegenwoordig niet meer eenvoudig is.

Gevolgen voor het MKB
Het meest negatieve gevolg van de WWZ is dat veel MKB’ers dus blijven zitten met werknemers die niet functioneren maar niet door hen kunnen worden ontslagen. Het MKB blijft daardoor niet alleen zitten met niet functionerende werknemers, ook de verstandhouding is vervolgens dusdanig verslechterd dat functioneren helemaal niet meer mogelijk is. Het MKB, dat de motor van de economie hoort te zijn, loopt daardoor onnodig veel risico als de wet niet wordt aangepast of het MKB ondersteuning krijgt in de uitvoering van haar personeelsbeleid.
Daarnaast worstelt het MKB met de nieuwe bepalingen omtrent flex-contracten en vaste contracten. De regels rondom het aanbieden van tijdelijke contracten zonder dat de werknemer in vaste dienst komt, zijn inmiddels dusdanig uitgebreid dat het vaak misgaat en de werkgever toch blijkt vast te zitten aan een overbodige of niet functionerende werknemer.

De oplossingen voor het MKB
Los van het feit dat een volgend kabinet zich moet realiseren dat de WWZ haar doelen volledig voorbij schiet en daarmee het MKB onnodig in de weg zit, is het MKB gebaat bij oplossingen om de negatieve gevolgen van de WWZ zoveel mogelijk te beperken. Een nieuw kabinet zal ruim de tijd nemen om opnieuw te bekijken waar de knelpunten zitten. Zo werkt het nou eenmaal in de politiek.

In de tussentijd is het zaak dat het MKB niet verdrinkt in de lastige en starre wet- en regelgeving. Het is daarbij te eenvoudig om te roepen dat het MKB dan maar zelf aan een betere dossieropbouw moet werken of zich dient bij te scholen om over de noodzakelijke kennis te beschikken. Daarvoor is de vereiste kennis nu eenmaal te complex.

De oplossing: betaalbare juridische ondersteuning.
Ondersteuning gericht op de belangen van de werkgever maar waarin met elke stap rekening wordt gehouden met de geldende wet- en regelgeving.

Herkent u de problemen van de WWZ voor u als MKB’er?
Herkent u één van de problemen of zit u op dit moment wellicht zelfs met een werknemer waarvan u niet goed weet wat u er mee moet doen? De inschakeling van juridische ondersteuning is voor u de uitkomst. MKB Belangen slaat de handen ineen met de juridische professionals en komt op korte termijn met juridische ondersteuning voor het MKB. Daarmee biedt MKB Belangen een uitgebalanceerd en deskundige pakket aan ondersteuning tegen een uiterst scherp tarief.

Auteur: mr. J. Klein Molekamp partner van MKB Belangen