Specialist

De Specialist – Subsidies voor ondernemers3 min lezen

By 13 april 2017 No Comments

Een ondernemer is gewend zijn eigen broek op te houden. Dat zit hem in het bloed. Daarom zal een ondernemer niet zo snel denken aan het aanvragen van een subsidie. Sterker nog: de meeste ondernemers hebben er geen idee van dat er ook allerlei subsidies bestaan die hun kunnen helpen bij het ondernemen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft 119 subsidies op een rijtje gezet waar u als ondernemer iets aan kunt hebben. Grofweg zijn deze subsidies in de volgende categorieën in te delen.

1 Starterssubsidies, om beginnende ondernemers met een goed idee/plan, maar met te weinig middelen te helpen hun bedrijf op de rit te krijgen.

2 Subsidies ter ondersteuning van het ontwikkelen van nieuwe producten of technologieën. Vooral als het gaat om technologieën die ontwikkeld worden in het kader van duurzaamheid, zoals energiebesparing, afvalrecycling en ‘groene’ innovaties zijn er subsidies te kust en te keur.

3 Subsidies ter financiering van een (markt)onderzoek, bijvoorbeeld voor dat nieuwe product of die nieuwe dienst. Of om te onderzoeken of er exportmarkten bestaan voor uw bedrijf. En wilt u daadwerkelijk gaan exporteren, dan zijn daar ook weer subsidies voor. Wilt u onderzoeken of u uw product ook in het buitenland kunt fabriceren? Daar kunt u subsidie voor krijgen. Vooral wanneer u daarmee daadwerkelijk de economische groei van ontwikkelingsgebieden en opkomende markten ondersteunt. Alles dat met innovatie te maken heeft is het onderzoeken waard.

4 Duurzaamheidssubsidies, om ondernemers te ondersteunen in het verduurzamen van hun bedrijfsvoering, bedrijfspanden, enzovoorts. Eigenlijk is alles dat gericht is op circulair ondernemen min of meer subsidiabel, mits op de juiste manier ingestoken. Soms is het handiger om grotere algemene projecten te splitsen in meer specifieke kleinere projecten. Kijk dus voordat u uw plannen definitief maakt naar de subsidiemogelijkheden en pas uw plan daar zo nodig op aan.

5 Daarnaast bestaan er allerlei subsidies en fondsen die met name voor de landbouwsector in het leven zijn geroepen. Deze worden vooral actueel als er bedrijfsschade geleden wordt door buitensporige weersomstandigheden, zoals langdurige droogte, aanhoudende nattigheid, hagelschade, vorstperiodes in de verkeerde tijd van het jaar, noem maar op.  Maar er zijn ook stimuleringssubsidies waarmee de landbouwer de biodiversiteit en het landschap kan ondersteunen.

6 Interventieregelingen ter vergoeding van schades die veroorzaakt worden door beslissingen van de overheid. Zoals omzetverlies vanwege een boycot of embargo. 7 Borgstellingen en garanties. Dat is een hele andere tak van sport. De overheid stimuleert het ondernemerschap door borg te staan wanneer een ondernemer een lening, of krediet aanvraagt bij een bank, maar zelf te weinig onderpand heeft. Hoe onafhankelijk u zich ook graag opstelt als ondernemer, het is altijd meegenomen als er een subsidie beschikbaar is om u te helpen bij het uitvoeren van uw plan. Het maakt de drempel misschien net even lager om de beslissing te nemen.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Zoekt u een subsidie of regeling voor financiering? In de subsidiewijzer vindt u alle subsidies en regelingen die open staan voor het indienen van een aanvraag. RVO.nl voert deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries en de Europese Unie.

www.rvo.nl/subsidies-regelingen