Specialist

De Specialist – Taal en veiligheid op de werkvloer4 min lezen

Afgelopen vrijdag, de dag na Koningsdag, was het Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. Een belangrijk thema. Zo blijkt uit onderzoek van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat er in het eerste halfjaar van 2016 een forse toename was in het aantal (dodelijke) arbeidsongevallen. De oorzaak hiervan is niet helemaal duidelijk, maar de voorspelling is wel dat deze trend zich in 2017 voort zal zetten indien er in het beleid niks verandert.

Niet geheel verrassend gebeuren volgens het CBS de meeste arbeidsongevallen in de bouw- en metaalsector. Ook arbeiders in de agrarische sector, de techniek en de industrie lopen een verhoogd risico, omdat zij vaak werken met grote machines of blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen.

Een factor waar je misschien niet direct aan denkt, maar die wel van invloed is op de veiligheidsrisico’s op de werkvloer, is taal. Voordat er immers gewerkt kan worden in een risicovolle omgeving, moet er voorafgaand een werkinstructie plaatsvinden, om de mogelijke risico’s zoveel mogelijk in te perken en te weten hoe hiermee om te gaan. Of dit nu in de vorm van een presentatie, een instructievideo of een geschreven handleiding is, er komt altijd taal aan te pas.

Zodra deze instructie niet of niet goed begrepen wordt, stijgt daarmee automatisch het risico op een ongeval.

Serieuze cijfers
Volgens Paul Lindhout, die naast zijn werk als inspecteur-specialist bij de Arbeidsinspectie drie jaar onderzoek deed naar de invloed die taal heeft op de veiligheid op de werkvloer, blijkt dat bijna 10% van de bedrijfsongevallen ontstaat naar aanleiding van een taalprobleem. Daarnaast blijkt uit zijn onderzoek dat 50% van de veiligheidsdocumenten onvoldoende leesbaar is voor werknemers, omdat het gebruikte taalniveau simpelweg te hoog ligt. Dat zijn toch serieuze cijfers.

Dat het gebruikte taalniveau te hoog ligt, komt aan de ene kant voort uit het feit dat veel bedrijven op internationale schaal opereren en we dus ook in steeds grotere mate te maken hebben met anderstaligen op de werkvloer in de vorm van expats en migranten. Hierdoor ontstaat er een meertalige werkvloer, wat de risico’s op miscommunicatie en daardoor op gevaarlijke situaties, sterk vergroot. Meertaligheid is een risico voor kennisuitwisseling en dus voor de veiligheid van de werknemer.

Niet universeel
In geval van een meertalige werkvloer wordt er vaak voor gekozen om geschreven instructies te vervangen door instructies in symbolen. Gebaren en symbolen zijn echter lang niet altijd universeel en kunnen taal niet in zijn geheel vervangen. Taal is dan toch nodig om geschreven handleidingen of instructievideo’s zó te maken, dat ze voor iedereen duidelijk zijn en de werkgever zich er zeker van kan stellen dat iedereen op de werkvloer goed geïnformeerd is en op een gelijkwaardige manier veilig aan het werk kan.

“Gebroken Engels, gebroken botten?”
Dat is de titel van een studie naar “het arbeidsrisico door slechte beheersing van de voertaal” binnen een bedrijf. Het invoeren van één voertaal lijkt een goede oplossing voor het werken op een meertalige werkvloer. In veel gevallen wordt hiervoor teruggegrepen naar het Engels, maar dit blijkt niet altijd de meest efficiënte benadering. Dit is vaak voor beide partijen niet de moedertaal, waardoor er veel ‘lost in translation’ gaat.

Volgens de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt in 9% van de ongevallen met anderstalige werknemers, taal als factor genoemd. Echter, taalbeheersing, laaggeletterdheid en analfabetisme zijn nu nog geen officieel onderdeel van de onderzoeken die zij uitvoeren. Dit percentage ligt in werkelijkheid vermoedelijk nog hoger. Een duidelijk taalbeleid is hier dus cruciaal.

Elycio Talen helpt u verder
Duidelijk is dus dat taal een grote rol speelt bij veiligheid op de werkvloer. We kunnen niet om taal heen, maar we kunnen wel kiezen hoe we omgaan met taalverschillen op de werkvloer. Elycio Talen helpt u hier graag bij. Als taleninstituut met zeven vestigingen door heel Nederland biedt Elycio Talen al 50 jaar professionele taaloplossingen voor professionals in het bedrijfsleven en bij de overheid. Onder de noemer taal en veiligheid op de werkvloer bieden wij verschillende diensten aan om u hierin te begeleiden.

Afhankelijk van uw situatie kunt u kiezen voor:
• Taaltraining op maat – Nederlands of Engels op de werkvloer, waarin het vakjargon dat gebezigd wordt binnen uw bedrijf een prominente plaats inneemt.
• Taalassessments om bij selectie en werving het taalvaardigheidsniveau van de potentiele medewerker vast te stellen. Dit voorkomt verrassingen achteraf.
• Bijeenkomsten over veiligheidsinstructies die begeleid worden door een professionele tolk.
• Vertalingen van instructies en handleidingen in de juiste taal.
• Workshops voor medewerkers die een tijdelijke ploeg anderstaligen aansturen en ook de tolkfunctie voor deze groep op zich nemen.

Voor meer informatie bezoekt u onze website: elyciotalen.nl/taal-en-veiligheid