Specialist

De verschillende soorten verlof: wie betaalt wat?4 min lezen

Naast de wettelijke vakantiedagen zijn er nog veel andere soorten verlof waar spelregels voor bestaan. Sommige verlofsoorten komen voor rekening van de ondernemer, andere moeten de werknemers zelf betalen of worden uit algemene middelen betaald (via UWV).

Feestdagen

Na de vakantiedagen zijn de feestdagen het meest bekend. Deze worden door de overheid vastgesteld. Het loon wordt gewoonlijk doorbetaald en daarmee komen de kosten dus voor de ondernemer. Denk aan Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag en Hemelvaartsdag. Er is geen wet die de ondernemer verplicht om de werknemer vrij te geven. In cao’s, personeelsreglement of arbeidsovereenkomst wordt vermeld of een medewerker vrij heeft.

In sommige cao’s zijn hierover nadere bepalingen opgenomen, want niet iedereen kan op zo’n dag vrij zijn. Tenslotte moeten in de ziekenhuizen en andere zorginstellingen artsen en verplegend personeel aanwezig zijn, moet de brandweer paraat zijn en willen we nog steeds veilig over straat. En wat te denken van personeel in het vervoer en de horeca.

Speciaal verlof

Daarnaast bestaat er zoiets als speciaal verlof. Hiermee wil de overheid het werken en zorgen gemakkelijker maken. Deze speciale verlofregelingen zijn uitgewerkt in de Wet Arbeid en Zorg (WaZo). Je moet dan denken aan verlofsoorten als:

  • zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

  • kraamverlof

  • ouderschapsverlof

  • adoptieverlof of pleegzorgverlof

  • kortdurend en langdurend zorgverlof

  • calamiteitenverlof en kort verzuimverlof

 

In cao’s, een personeelsreglement of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken zijn opgenomen die de wettelijke regelingen aanvullen of juist daarvan afwijken.

In dit blog van Masters in Payroll & HR lees je alles over deze verlofregelingen.

Zzp'er en zwanger

Speciale aandacht voor zelfstandigen die zwanger zijn. Is een zelfstandige (zzp’er) zwanger, dan is een zwangerschapsuitkering en -verlof mogelijk vanuit de ZEZ-regeling. (ZEZ staat voor Zelfstandige en Zwanger). Deze uitkering kun je aanvragen bij het UWV.

Het is mogelijk een ZEZ-uitkering met terugwerkende kracht aan te vragen, maar niet langer terug dan één jaar.

Er is echter één uitzondering.

Van 7 mei 2005 tot 3 juni 2008 was er geen regeling voor zwangere zelfstandigen. Alsnog kun je in aanmerking komen voor een compensatieregeling van 5.600 euro bruto. Dat geldt voor iedereen die in die periode is bevallen en in dat kalenderjaar als zelfstandige met of zonder personeel werkte.

ZEZ-uitkering aanvragen

Je kunt de aanvraag voor deze compensatie alleen doen tussen 15 mei 2018 en 30 september 2018. Daarna worden aanvragen niet meer in behandeling worden genomen. Een aanvraagformulier is na 15 mei te downloaden van de website van het UWV.

Het maximum van de ZEZ-uitkering is het wettelijke bruto minimumloon.

Ook een dienstbetrekking

Werk je als zelfstandige en heb je daarnaast een dienstbetrekking, dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor beide regelingen. Alleen kunnen die samen nooit méér bedragen dan het totale loon.

Verzekerd voor de ziektewet

Ben je bij het UWV vrijwillig verzekerd voor de ziektewet, dan kun je een aanvulling op de ZEZ-uitkering krijgen. Deze is gemaximeerd tot 100% van het verzekerde dagloon.

Kraamverlof

Bij een bevalling kan de partner tot op heden 2 dagen kraamverlof opnemen. Vanaf 1 januari 2019 worden dat 5 dagen. Dit komt voor rekening van de werkgever. De overheid wil hiermee de eerste zorgtaken beter verdelen tussen de partners.

Ouderschapsverlof

Na het kraamverlof kan de partner ouderschapsverlof aanvragen. In principe is ouderschapsverlof onbetaald. Het kan zijn dat sommige cao’s hiervan afwijken.

Dit ouderschapsverlof is nu beperkt tot 3 dagen, maar de bedoeling van het nieuwe kabinet is om hier 5 weken van te maken. Beoogde ingangsdatum van die maatregel is 1 juli 2020. In de nieuwe regeling is opgenomen dat het UWV deze verlofperiode uit algemene middelen betaald. Uiteraard met een maximum.

Overig verlof

Naast speciaal verlof is er ook onbetaald verlof om bijvoorbeeld een studie te volgen. En buitengewoon verlof, ook wel bijzonder verlof genoemd. Die laatste regeling is er voor situaties zoals doktersbezoek, een examen volgen, een begrafenis bijwonen of verlof vanwege een huwelijk. De wet regelt hier niets voor, maar in cao’s en in personeelsreglementen worden deze situaties benoemd en uitgewerkt.

Voor iedere ondernemer met personeel is het belangrijk om de verschillende regels goed te kennen. Ken je ze niet, dan is het handig om een HR-adviseur bij de hand te hebben. Die kan je hierin bijstaan en adviseren. Onze adviseurs helpen je graag bij het opstellen van een goed personeelsreglement of voor advies.

Meer weten? In onze kennisbank vind je heel veel informatie over de personeel- en salarisadministratie. Heb je een vraag? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

Masters in Payroll & HR is de specialist op het gebied van online salarisadministratie en personeelsadministratie, payrolling & HR.

 

Geschreven door: Jos Achterberg, Masters in Payroll & HR