Specialist

Loonkostenvoordeel LKV is de nieuwe premiekorting3 min lezen

By 7 december 2017 No Comments

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming in de loonkosten als je iemand vanuit een uitkeringssituatie in dienst neemt. Zo krijgen kwetsbare groepen meer en betere kansen op de arbeidsmarkt. Per 1 januari 2018 vervangt het LKV de premiekortingsregelingen voor gehandicapte en oudere werknemers.

Voor wie?

Het LKV is er voor werknemers uit een van deze groepen:

 1. oudere werknemers (vanaf 56 jaar)
 2. werknemers met een arbeidsbeperking
 3. werknemers uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
 4. herplaatste arbeidsgehandicapte werknemers

 

Voordeel verschilt per groep

De hoogte is afhankelijk van de groep waartoe de nieuwe werknemer behoort. Voor de groepen A tot en met C bedraagt het voordeel maximaal 6000 euro per jaar (3,05 euro per verloond uur). Voor groep D geldt een maximum van 2000 euro per jaar (1,01 euro per verloond uur).

 

Wat zijn de voorwaarden?

Voor alle groepen gelden de volgende voorwaarden:

 • Werknemer beschikt over een zogenaamde doelgroepverklaring en heeft die aan de werkgever ter beschikking gesteld.

 • Werknemer is nog niet AOW gerechtigd op het moment van indiensttreding.

 • Werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

 • Werknemer was gedurende de 6 maanden voor indiensttreding, niet al in dienst bij deze werkgever.

Aanvullend aan deze voorwaarden gelden per groep de volgende voorwaarden:

 

Groep A: oudere werknemers

 • Werknemer is op het moment van indiensttreding 56 jaar of ouder.

 • Werknemer had in de maand voordat hij in dienst kwam recht op een van de volgende uitkeringen:

  • Werkeloosheidsuitkering

  • Arbeidsongeschiktheidsuitkering

  • Inkomens ondersteuning Wajong

  • Bijstandsuitkering

  • Uitkeringen uit de EU, EER of Zwitserland die hetzelfde doel beogen als bovenstaande uitkeringen

 

Groep B: werknemers met een arbeidsbeperking

 • Werknemer voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

  • Hij had, in de kalendermaand voor hij in dienst kwam, recht op een WIA-uitkering of op een uitkering uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel heeft als de WIA-uitkering OF

 

Groep C: werknemers uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

 • Werknemer voldoet in de kalendermaand voor indiensttreding aan één van de voorwaarden, waaronder:

 • Werknemer heeft recht op een uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong.

 • Werknemer heeft een WSW-indicatie (Wet sociale werkvoorziening).

Zie voor de overige voorwaarden de Wtl.

 

Groep D: herplaatsing arbeidsgehandicapte werknemers

 • Werknemer voldoet in de kalendermaand voor herplaatsing aan de voorwaarde  dat werknemer recht had op een WIA-uitkering of een vergelijkbare uitkering uit een land binnen de EU, EER of Zwitserland.

 

Tenslotte nog een paar weetjes

 • Voor de groepen A tot en met C geldt dat de werkgever het loonkostenvoordeel voor maximaal drie jaren mag aanvragen. Voor groep D is dat maximaal één jaar.

 • De werkgever geeft in de aangifte loonheffingen aan dat hij/zij dit loonkostenvoordeel wil aanvragen. In de aangifte wordt de indicatie 'LKV' op JA gezet. Dat moet ook gedaan worden voor iedere werknemer die valt onder het overgangsrecht.

 • Alle lopende premiekortingen voor de oudere en arbeidsgehandicapte werknemers worden per 1 januari 2018 onder voorwaarden omgezet naar het betreffende deel van de LKV. Dit is de overgangsregeling.

 • De werknemer moet zelf een doelgroepverklaring aanvragen bij UWV of gemeente, afhankelijk van de partij waarvan hij de uitkering ontving. Eventueel kan de werknemer de werkgever machtigen deze namens hem aan te vragen. De  verklaring wordt gekoppeld aan zijn/haar burgerservicenummer en het loonheffingennummer van de werkgever.

Bron: Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

 

Wil je meer weten over loonkostenvoordeel of andere personeelgerelateerde zaken? Neem contact op met een van de HR-specialisten van Masters in Payroll & HR. Masters in Payroll is de specialist op het gebied van online salarisadministratie en personeelsadministratie, payrolling & HR.

 

Geschreven door Jos Achterberg, Masters in Payroll & HR