Specialist

Loonstop of loonopschorting bij een haperende re-integratie3 min lezen

By 8 april 2019 No Comments

Is een van je werknemers ziek, dan ben je verplicht om tijdens de eerste 104 weken te werken aan zijn of haar re-integratie. Als de medewerker hieraan niet mee wil werken, dan kun je een loonstop of loonopschorting opleggen. Onze arbeidsrechtjuriste legt uit hoe je dat doet en welke voorwaarden er zijn.  

Waarom loonstop of loonopschorting?

Tijdens de eerste 104 weken van de ziekmelding is de werkgever verplicht zich in te spannen voor de re-integratie van de zieke werknemer. In eerste instantie moet worden geprobeerd deze re-integratie te laten plaatsvinden binnen het eigen bedrijf, in de eigen of in een aangepaste functie (eerste spoor). Lukt dit niet, dan moet worden geprobeerd de werknemer bij een andere werkgever te herplaatsen (tweede spoor).

Onderneem actie

Soms houdt de zieke werknemer zich niet aan de gemaakte afspraken of weigert hij passende arbeid te verrichten. Als werkgever kun je het er niet bij laten zitten, want dan riskeer je een loonsanctie van het UWV. Om de werknemer te motiveren toch mee te werken aan de re-integratie kun je een aantal sancties inzetten.

Loonstop versus loonopschorting

Bij een loonstop vervalt de aanspraak op loon tot het moment waarop de werknemer weer aan de verplichtingen voldoet. In geval van een loonopschorting behoudt de werknemer het recht op loon. De uitbetaling hiervan wordt opgeschort tot het moment waarop de werknemer weer aan de verplichtingen voldoet.

De loonstop is dus een echte straf, terwijl de loonopschorting meer als drukmiddel kan worden ingezet.

Voorwaarden loonopschorting

Een loonopschorting kan worden opgelegd als de werknemer:

 • weigert voorschriften op te volgen die tot doel hebben dat de werkgever de informatie ontvangt die nodig is om het recht op loon tijdens ziekte vast te stellen. Denk hierbij aan de situatie dat de werknemer;
  • niet op de voorgeschreven tijden bereikbaar is;
  • niet op het spreekuur van de bedrijfsarts verschijnt;
  • op vakantie ziek wordt en dit niet op de voorgeschreven wijze bij je meldt.

Voorwaarden loonstop

Een loonstop kan worden opgelegd als de werknemer:

 • zijn genezing belemmert of vertraagt (de werknemer weigert bijvoorbeeld een door de bedrijfsarts aangewezen specialist te bezoeken);
 • weigert passende arbeid te verrichten;
 • niet meewerkt aan een gegeven voorschrift of maatregel die erop is gericht het verrichten van passende arbeid mogelijk te maken (de werknemer weigert bijvoorbeeld het voorschrift van de bedrijfsarts op te volgen om gedurende een aantal uren per week op arbeidstherapeutische basis op het werk aanwezig te zijn);
 • niet meewerkt aan het opstellen, evalueren of bijstellen van een plan van aanpak;
 • zonder deugdelijke reden te laat is met het indienen van een WIA-aanvraag;
 • de arbeidsongeschiktheid opzettelijk heeft veroorzaakt;
 • bij de aanstellingskeuring ten onrechte het gebrek dat aan de ziekte ten grondslag ligt heeft verzwegen.

Schriftelijke waarschuwing

Voordat een loonstop of loonopschorting kan worden opgelegd, dient de werknemer een schriftelijke waarschuwing te worden gegeven. Uit deze waarschuwing moet voldoende duidelijk blijken:

 • wat van de werknemer wordt verwacht,
 • per wanneer de werknemer uiterlijk alsnog aan deze verwachting moet voldoen, en
 • welke sanctie bij het niet voldoen door de werknemer zal worden opgelegd.

Halve dagen

Een loonstop of loonopschorting wordt altijd voor het gehele loon opgelegd. Werkt de werknemer bijvoorbeeld wel gedurende halve dagen, maar weigert hij passende arbeid voor de overige uren, dan wordt de gehele loonbetaling stopgezet.

In de hiervoor genoemde situaties waarin een loonstop kan worden ingezet, mag ook voor de lichtere sanctie van de loonopschorting worden gekozen. Andersom geldt dit niet.

 

Wil je meer weten over het opleggen van een loonstop of loonopschorting? Neem dan contact op met advocaat mr. Nienke Sprengers.

Op de website van Masters netwerk vind je alles wat je moet weten over het ondernemerschap: administratie, financiën, belastingen, salaris, HR & personeel en payrolling.

Het Masters Netwerk is dé specialist op het gebied van online ondersteuning van MKB-ondernemers op financieel, fiscaal en personeel gebied.

 

Geschreven door: mr. Nienke Sprengers, Nspire Advocatuur – deelnemer aan Masters netwerk

Leave a Reply