Specialist

Meer zekerheid over betaald krijgen dankzij Vallei Advies5 min lezen

By 12 oktober 2017 No Comments

Stel: Je hebt een klant die niet betaalt en ook niet reageert op aanmaningen. Of, na de zoveelste niet nagekomen belofte dat jouw klant nu eindelijk zou gaan betalen, vraag jij je af of er überhaupt wel wat te halen valt bij jouw klant.

Of, iemand heeft jou gevraagd om werkzaamheden te verrichten, maar je vraagt je af of hij/zij jouw facturen wel zal kunnen voldoen

Je moest eens weten wat Adviesbureau De Vallei in dit soort gevallen kan betekenen.

Het is voor een partij die verhaalsinformatie en kredietinformatie zoekt, bepaald geen sinecure het juiste bureau te vinden. Adviesbureau de Vallei stemt alle onderzoeken volledig op de wens van de cliënt af. Om de eenvoudige reden dat ieder onderzoek verschillend is en een andere benadering nodig heeft. Adviesbureau De Vallei hanteert een eigen strategie om tot een hoogwaardig resultaat te komen.

 

Up to date

Hierbij maakt De Vallei geen gebruik van elders ingekochte databases met informatie, waarvan het nadeel is dat deze vaak verouderd is, maar doet altijd zelf een gedegen onderzoek. Kredietinformatie onderzoek, verhaalsonderzoek, onroerend goed onderzoek, huurders- personeel- en CV screening met visie en deskundigheid.  

 

Verschillende technieken

Informatie wordt ingewonnen door verschillende moderne onderzoekstechnieken en middelen. Allereerst wordt alle informatie die is aangeleverd door de opdrachtgever geanalyseerd en aanknopingspunten uit het verleden met betrekking tot subject worden in kaart gebracht. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van OSINT (Open Source Intelligence), samenwerkende instanties en HUMINT (Human Intelligence).

 

Adviesbureau De Vallei maakt gebruik van wereldwijde voor ons toegankelijke informatiebronnen en heeft een uitgebreide wettelijke kaders database aan informatie verzameld om over een snelle referentiegids te kunnen beschikken, aangezien de regelgeving continu aan verandering onderhevig is.

 

“Know your client”

Middels het zogenaamde KYC programma (Know your Client) kunnen we buitenlandse opdrachtgevers voor jou toetsen op betrouwbaarheid. Al onze onderzoeken worden discreet uitgevoerd en we hanteren het beroepsgeheim.

 

Altijd geweldig om succes te behalen

Bij Adviesbureau De vallei komen naast verhaalsonderzoek de meest uiteenlopende aanvragen binnen. Een voorbeeld hiervan is een casus om een fraudeur op te sporen, met het doel de benadeelden de mogelijkheid te bieden middels een juridische procedure, gecompenseerd te worden voor de geleden schade.

 

Dit was een uitdaging

Het betrof een omvangrijke fraudezaak waar een aanzienlijk bedrag mee was gemoeid. Dit was een uitdaging die door Ramy Anganois pragmatisch werd benaderd en anderzijds Ramy's 'out of the box' denkwijze benodigd had. De uitdaging was om zich in te leven in 'subject', een term zoals dat in het vakjargon gebruikt wordt. Ervaring is leidend in een casus als deze. Na alle betrokken bedrijven van subject en de bewegingen in binnen- en buitenland van subject te hebben geanalyseerd, vond Ramy een spoor via Maleisië, Hong Kong, Polen, Nigeria en Estland dat uiteindelijk naar Zwitserland leidde.

 

Het vergt veel inzicht, doorzettingsvermogen en behoeft contacten in binnen- en buitenland om iemand te vinden die alles in het werk heeft gesteld niet te worden getraceerd. Er was inmiddels een adres bekend, echter het kon nog niet met zekerheid worden bevestigd. Vervolgens schakelde Ramy een detective in om op locatie in Zwitserland een observatie uit te voeren. Uit het observatierapport kwam naar voren dat het adres een braakliggend terrein betrof, echter wel met een huisnummer. Uit verder onderzoek is gebleken dat subject woonde in het huis naast het braakliggende terrein. Door de kleinschaligheid

van het dorp wist de postbode dat de te bezorgen post op het naastgelegen adres afgeleverd moest worden. Dat was de ontknoping van de zaak en konden verdere beslagmaatregelen genomen worden.

 

Verhaalsonderzoek is dagelijkse kost bij De Vallei. In deze zaak die aan Ramy was voorgelegd door een gerechtsdeurwaarder betrof het een bestuurder van een bedrijf met flinke betalingsachterstanden. Alles wees erop dat er geen verhaalsmogelijkheden waren.

 

Alle mogelijke bronnen raadplegen

In geval van een dergelijk onderzoek heeft Ramy de strategie om alle mogelijke bronnen te raadplegen en telefonisch te informeren bij gedupeerden, om zoveel mogelijk aanwijzingen te vergaren. De ene link leidt tot een andere link. Er kunnen meerdere bankrekeningen zijn, informatie over vastgoed en voertuigen op naam, wat heeft zich in het verleden afgespeeld met betrekking tot deze ondernemer.

 

Door in het verleden te zoeken kan waardevolle informatie worden verkregen. Na een uitgebreid onderzoek bleken er toch mogelijkheden te bestaan om verdere juridische maatregelen te treffen. Zo zijn er bankrekeningen gevonden uit het verleden op naam van de ondernemer. Deze bankrekeningen zijn naar voren gekomen door informatie van gedupeerden.

 

De ondernemer was op moment van het onderzoek gehuwd in gemeenschap van goederen en er kon beslag gelegd worden op het inkomen van de partner en de bekend geworden bankrekeningen. Tevens is tijdens het onderzoek bekend geworden dat de bestuurder inkomsten genereerde door werkzaamheden te verrichten via een uitzendbureau, waardoor er juridische mogelijkheden tot beslaglegging waren.

 

De volgende opdracht die klaar ligt is een kredietinformatie onderzoek. Kredietinformatie wordt aangevraagd door o.a. MKB ondernemers, die in zee willen gaan met een ander bedrijf. In deze zaak betreft het een opdrachtgever met een verhuurbedrijf in kranen en graafmachines.

 

Vooraf zekerheid hebben

Er is een aanvraag binnengekomen bij deze ondernemer en wil vooraf zekerheid hebben dat de aanvrager kredietwaardig en betrouwbaar is. Ramy begint als eerste de personalia te controleren. Het bedrijfsadres en woonadres worden geverifieerd, er wordt een toetsing uitgevoerd op inkomsten en schulden.

 

Het is tevens van belang dat de bedrijfsactiviteiten van de aanvrager overeenkomen met de gegevens zoals ingeschreven bij de KvK. Vervolgens voert Ramy van Adviesbureau De Vallei een reeks van toetsingen uit bij zakelijke relaties van de aanvrager, om het betalingsgedrag vast te kunnen stellen. In deze zaak bleek de aanvrager bijzonder betrouwbaar te zijn en kon de klant van Adviesbureau De Vallei zonder zorgen de aanvraag in behandeling nemen.

 

Kom in contact met Vallei Advies

Meer weten over hoe Vallei Advies kan bijdragen aan meer zekerheid binnen de financiën van jouw onderneming? Neem dan direct contact op met Ramy van Vallei Advies. Je kunt Vallei Advies bereiken via info@vallei-advies.nl of bellen naar 0318 643 390. Graag eerst meer informatie? Bezoek dan de website van Vallei Advies.