Specialist

Specialist – Betaalme.nu: Opnieuw meer steun voor snelle betaling facturen mkb2 min lezen

By 10 mei 2017 No Comments

Steeds meer bedrijven spreken af hun kleinste leveranciers voortaan binnen 30 dagen te betalen. ASR, SAP, de Kamer van Koophandel (KvK), de Volksbank en Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) sloten zich aan bij Betaalme.nu.

Vaak moeten mkb-bedrijven te lang wachten op betaling van hun facturen voor geleverde goederen en diensten. Daardoor ontstaan er soms grote cashflowproblemen bij mkb-bedrijven. Dit heeft een negatief effect op de bedrijfsvoering en kan uiteindelijk zelfs leiden tot een faillissement.

Betaalme.nu pakt dit betaalgedrag aan. Dat dit initiatief zijn vruchten afwerpt, blijkt… Grote afnemers die aan Betaalme.nu deelnemen, hanteerden in 2016 voor 170.000 mkb-leveranciers een betaaltermijn van maximaal dertig dagen. Daarbij ging het om 1,6 miljard euro aan facturen. De lijst met bedrijven die deelnemen aan het initiatief wordt steeds langer. Eerder al sloten bedrijven als Heineken, Rabobank, Schiphol, Unilever, Shell en Philips zich aan.

Wat is Betaalme.nu?
Betaalme.nu is een non-commercieel initiatief, dat wordt gesteund door het ministerie van Economische Zaken. Het initiatief is eind 2015 gestart om te streven naar snellere betaling van facturen van MKB-ondernemers. Het doel is dat een betalingstermijn van uiterlijk 30 dagen de norm wordt.

Ruim 40 grote bedrijven en instellingen doen inmiddels mee aan Betaalme.nu. Ze hebben elk in een manifest aangegeven hoe ze bijdragen aan tijdige betaling aan hun leveranciers uit het mkb. De manifesten van alle deelnemers kunt u terugvinden op de website van Betaalme.nu.

Dankzij de deelname van deze bedrijven aan Betaalme.nu worden op dit moment jaarlijks meer dan 180.000 leveranciers geholpen. Betaalme.nu blijft intussen andere bedrijven benaderen om ze te stimuleren zich aan te sluiten.

Betaalme.nu is een initiatief vanuit het bedrijfsleven, gericht op het realiseren van makkelijkere toegang tot liquiditeit voor het MKB. Het doel is om ervoor te zorgen dat leveranciers uit het MKB sneller worden betaald, om zo kapitaal vrij te maken dat in openstaande facturen opgesloten zit.

Wilt u weten of uw opdrachtgever of afnemer al aangesloten is bij Betaalme.nu? Dit kunt u eenvoudig nakijken op de website.

(bron: betaalme.nu)