Specialist

Verkorting loondoorbetaling voor MKB gaat niet door3 min lezen

By 29 maart 2018 No Comments

Voor kleinere werkgevers zou de loondoorbetalingsperiode bij ziekte teruggebracht worden van twee naar één jaar. Dat stond in het regeerakkoord van 2017. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt hier nu op terug.

 

Onder kleinere werkgevers wordt verstaan:

– een loonsom van minder dan 328.000 euro, of

– minder dan 25 medewerkers in dienst

Minstens 70% doorbetalen

Nu zijn werkgevers nog wettelijk verplicht de eerste twee jaar tenminste 70% van het loon door te betalen. Daarnaast staat in veel cao's dat de werkgever over de eerste twee jaren 170% van het loon moet doorbetalen. Vaak is dat 100% in het eerste jaar en 70% in het tweede jaar. Bovendien is het minimum van die 70% het minimumloon. Betaal je een medewerker het minimumloon, dan betaal je dus 100% in het eerste én in het tweede jaar.

 

Nauwelijks op te brengen

Deze regeling is voor alle ondernemers een groot risico. Maar voor kleine MKB-ondernemers is die verplichte doorbetaling niet of nauwelijks op te brengen. Het gevolg is dan ook dat heel veel ondernemers geen of zo min mogelijk mensen in vaste dienst willen nemen.

 

“Veel werkgevers werken liever met ZZP’ers dan met vast personeel vanwege de grote risico’s, de administratieve rompslomp en de hoge werkgeverslasten”

De verkorting van de loondoorbetalingsperiode was primair bedoeld om kleinere MKB-ondernemers te stimuleren meer mensen in vaste dienst te nemen. Alle overige werkgevers hadden het nakijken, die bleven volledig verantwoordelijk.

 

Voor alle werkgevers

Brancheorganisaties als MKB Nederland en VNO-NCW hebben bij de minister aangegeven dat de loondoorbetalingsperiode voor álle werkgevers moet worden verkort. Daarnaast vinden zij dat het werkgeverschap aantrekkelijker gemaakt moet worden. Onder andere door het versoepelen van het ontslagrecht voor disfunctionerende medewerkers. En door aanpassingen in de wet Werk en Zekerheid en de wet DBA. Die laatste is inmiddels van de baan, want die wordt niet meer gehandhaafd.  

“Alle werkgevers betalen samen jaarlijks ca. 2,5 miljard euro aan loondoorbetalingen”

Onvoordelig

Ook voor kleinere ondernemers biedt de verkorting van de loondoorbetalingsplicht geen echte oplossing. MKB Nederland heeft onlangs bij de minister aangegeven dat het voorstel tot verkorting van de periode juist onvoordelig uitpakt voor kleinere werkgevers. Dat komt enerzijds omdat de re-integratieverplichting voor zieke werknemers volledig bij de ondernemer ligt. En anderzijds omdat de kosten van die verkorte periode door de kleine werkgever zelf moeten worden betaald. Namelijk in de vorm van een uniforme en kostendekkende premie.

 

Voorstel MKB 

MKB Nederland vindt dat de regeling effectiever én goedkoper moet. En dat de loondoorbetaling en re-integratielast voor kleine ondernemers moeten worden teruggebracht tot drie maanden.

 

Eerst verder in gesprek

De minister gaf in zijn reactie aan dat hij openstaat voor aanpassingen als volgens de kleine ondernemers het doel van deze maatregelen niet wordt bereikt. Verder zei de minister: ‘De loondoorbetaling is een ingewikkeld onderwerp, en het is goed dat we hierover in gesprek zijn.’ Voorlopig hoef je dus nog geen uitgekristalliseerde plannen te verwachten. To be continued…

 

Meer weten? In onze kennisbank vind je heel veel informatie over de personeels- en salarisadministratie. Of lees meer over hoe ons e-HRM systeem werkt. Heb je een vraag? Neem dan contact op met een van onze salaris- en HR-specialisten.

Masters in Payroll & HR is dé specialist op het gebied van online salarisadministratie en personeelsadministratie, payrolling & HR.

 

Geschreven door: Jos Achterberg, Masters in Payroll & HR