Specialist

Wat iedere werkgever moet weten over ziekteverzuim en re-integratie4 min lezen

By 26 september 2018 september 27th, 2018 No Comments

Als werkgever ben je verplicht jouw werknemer te ondersteunen bij de re-integratie na langdurig verzuim. Wat houdt dat precies in? Welke stappen moet je als werkgever zetten? En wat zijn jouw rechten en plichten?

Ziekteverzuim

De omvang en kosten van ziekteverzuim zijn voor jou als werkgever niet te onderschatten. Werkgerelateerde stress met als gevolg burn-out klachten blijkt een van de grootste veroorzakers van werkgerelateerd verzuim, gevolgd door arbeidsomstandigheden (onderzoek TNO). Is een van jouw medewerkers ziek, dan ben je niet alleen verplicht het loon door te betalen. Ook ben je verantwoordelijk voor de re-integratie van jouw medewerkers. Dat en nog meer staat beschreven in de wet verbetering poortwachter.

Wet verbetering poortwachter

De werkgever is verantwoordelijk voor wat er rondom een zieke medewerker gebeurt wat betreft werk. Dat houdt dus ook in dat je een belangrijke rol speelt in de re-integratie van een zieke medewerker. Daarbij maakt het niet uit of het verzuim werkgerelateerd is of niet.

De wet verbetering poortwachter beschrijft de taken en verantwoordelijkheden die de werkgever in de eerste twee jaar van het verzuim heeft. Zo is de werkgever bijvoorbeeld verplicht om de zieke werknemer de eerste twee jaar ten minste 70 procent van het laatstverdiende loon door te betalen. Is die 70 procent minder dan het minimumloon, dan dien je het minimumloon uit te betalen.  

Kom je je verplichtingen niet na, dan kan het UWV je opleggen ook nog het derde door te betalen. Dat heet loonsanctie. Daarnaast wordt het ontslagverbod met 1 jaar opgerekt.

Tip: Is een werknemer langer ziek, leg dan onmiddellijk een verzuimdossier aan met onder andere jouw probleemanalyse, plan van aanpak, re-integratie dossier en eerstejaarsevaluatie.

Ziek uit dienst

Als een medewerker na twee jaar verzuim ziek uit dienst gaat of een medewerker wordt binnen 4 weken na uitdiensttreding ziek, dan komt dit op jouw bordje terecht. Dat houdt in dat je gedurende twee jaar de gedifferentieerde premie Ziektewet in rekening wordt gebracht en gedurende maximaal tien jaar de premie voor WGA-flex. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten.

In sommige gevallen worden de kosten niet aan jou doorbelast. Een daarvan is het aanvragen en verkrijgen van een WW-uitkering door jouw ex-medewerker. Bij vragen raden we je aan een deskundige te raadplegen.

Eerste spoor re-integratie

De belangrijkste verplichting voor de werkgever is ervoor te zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk aan het werk gaat. Als eerste ga je kijken of de medewerker zijn oude functie weer kan oppakken. Dit noemen we ‘bedongen arbeid’.

Lukt dat niet, dan ga je kijken of de medewerker een andere functie kan gaan bekleden. Dit moet wel ‘passende arbeid’ zijn. Dit wordt ‘eerste spoor re-integratie’ genoemd.  

Tip: Er zijn behoorlijke consequenties verbonden aan de termen ‘passende arbeid’ of ‘bedongen arbeid’. Laat je hierover goed voorlichten.

Tweede spoor re-integratie

Als eerste spoor re-integratie niets heeft opgeleverd, dan komt tweede spoor re-integratie aan de orde. Daarbij wordt gekeken of de medewerker  bij een andere werkgever aan de slag kan. Een lastig traject dat ook veel tijd kan kosten. Er zijn gelukkig goede dienstverleners die jou daarbij kunnen helpen.

Derde spoor re-integratie

Als zowel het eerste als het tweede spoor niets hebben opgeleverd en de medewerker is 2 jaar ziek, volgt spoor drie.

Het UWV gaat dan de medewerker keuren voor de WIA, de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Als daaruit blijkt dat de medewerker in de toekomst nog (gedeeltelijk) aan het werk kan, krijgt hij of zij een WGA-uitkering.

Let op: Ben je als werkgever verzekerd voor de WGA, dan neemt het UWV de verantwoordelijkheid en dit traject verder van je over. Ben je niet verzekerd, dan ben je als werkgever nog maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van jouw medewerker.

Conclusie

Verzuim voorkomen is altijd beter. Hier is een mooie rol weggelegd voor de leidinggevende. Als die zorgt voor een vertrouwensband met de medewerker en een veilige omgeving waarin alles besproken kan worden, is de strijd al voor de helft gewonnen.

Tip: Lees in deze blog hoe je ernstig werk-gerelateerd verzuim kunt voorkomen en de kosten van verzuim kunt beperken.

Krijg je toch te maken met verzuim? Reageer dan snel en adequaat. Kort verzuim is altijd vele malen goedkoper dan lang verzuim. Aarzel dan ook niet om snel de benodigde expertise in huis te halen, als je die zelf niet hebt.  

Meer weten? In onze kennisbank vind je heel veel informatie over HR en personeel- en salarisadministratie.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

Het Masters Netwerk is dé specialist op het gebied van online ondersteuning van MKB-ondernemers op financieel, fiscaal en personeel gebied.

 

Geschreven door: Jos Achterberg, Masters netwerk

Leave a Reply