Specialist

Wat is solvabiliteit?4 min lezen

By 7 september 2018 september 10th, 2018 No Comments

Laten we beginnen met een voorbeeld. Een bedrijf wil een machine kopen. Dat is een grote investering. Veel bedrijven zijn niet in staat het aankoopbedrag direct te betalen, ook omdat hun financiering niet op orde is vanwege klanten die hun rekeningen niet op tijd betalen.

Je kan aan de hand van de balans diverse berekeningen maken om te ontdekken of de aanschaf een verstandige koop is. Het berekenen van de solvabiliteit is de meest voorkomende en belangrijke manier om hierachter te komen. In dit artikel geven we antwoord op de volgende vragen: wat is solvabiliteit, hoe kan solvabiliteit berekend worden en welke mogelijkheden zijn er om het te verbeteren?

Solvabiliteit – De betekenis

De solvabiliteit van een bedrijf heeft te maken met de aflossings- en betalingsverplichtingen. Dit kan over de korte termijn gaan, maar ook over de lange termijn. Het is een schatting om te berekenen of een bedrijf in staat is bij liquidatie alle schulden te betalen. Een bedrijf is solvabel als zij bij opheffing door bijvoorbeeld faillissement in staat is om alle schulden te betalen. De solvabiliteitsratio wordt uitgedrukt in een kengetal. Dit kengetal wordt weergegeven als percentage.

Wat is solvabiliteit ?

Nu de betekenis van solvabiliteit duidelijk is leggen wij uit hoe solvabiliteit berekend kan worden. Bekijk op de balans het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Onder eigen vermogen worden alle bezittingen van het bedrijf gerekend. Het vreemd vermogen zijn de schulden die het bedrijf heeft. Een hoog eigen vermogen is dus gunstig voor de verkopende partij van de machine. In geval van liquidatie zal er immers onder de streep een bedrag over blijven. Bij een hoog vreemd vermogen zullen er meerdere schuldeisers zijn die ook hun geld terug willen krijgen.

Hoe bereken je solvabiliteit?

De solvabiliteitstoets wordt berekend door het totaal aan eigen vermogen te delen door het totaal aan vreemd vermogen. Stel bijvoorbeeld dat een bedrijf €200.000 eigen vermogen heeft en €120.000 vreemd vermogen. De solvabiliteitsmarge wordt dan berekend door €200.000 te delen door €120.000. De uitkomst vermenigvuldig je vervolgens met 100, om op een percentage uit te komen. Het resultaat is dan 166,67%. Simpel gezegd wil dit zeggen dat de verhouding van het eigen vermogen en vreemd vermogen 1,67 op 1 is. Dit houdt in: van iedere €1,67 is €1 geleend.

Wat is een gunstige norm?

Het is handig om te weten welke percentages de bank hanteert voor het uitgeven van een lening, aangezien de solvabiliteit hier ook een factor is. Natuurlijk kijkt een bank bij het uitgeven van een lening naar meer factoren dan enkel de solvabiliteit. De liquiditeit, verwachte omzet, de rentabiliteit en ga zo nog even door. Als het solvabiliteitspercentage tussen de 150% en 200% ligt, is het bedrijf solvabel. Het genoemde voorbeeld met een solvabiliteitspercentage van 167% is dus solvabel.

Factoring

Hoe minder openstaande facturen een bedrijf heeft bij klanten, hoe beter. Er is niets vervelender dan klanten continu te moeten bellen omdat je nog geld krijgt. Openstaande facturen die te laat of niet betaald worden veroorzaken bij veel bedrijven financiële problemen. Een oplossing kan zijn om het beheer van de debiteuren uit te besteden aan een extern bedrijf. Dit heet factoring. Een factorbedrijf betaald direct alle openstaande facturen uit en kan vervolgens het gehele debiteurenbeheer overnemen. In ruil voor een vergoeding zijn alle zorgen wat betreft de debiteuren van de baan.

Verbetering solvabiliteit door factoring

Maar hoe kan factoring dan bijdragen aan een verbeterde solvabiliteit? Eigenlijk is het vrij simpel. Het factorbedrijf betaald facturen direct uit. Hierdoor is er een realistisch beeld van het eigen vermogen. Er zijn geen missende bedragen die de balans scheef kunnen trekken. Het eigen vermogen zal dus hoger zijn dan wanneer er geen factoring plaatsvindt. Bij het berekenen van de solvabiliteit zal dan vervolgens dus blijken dat het percentage hoger uitvalt. Wanneer een bedrijf moeite heeft met de eerder genoemde grote aankoop van de machine, kan factoring dus zeer interessant zijn.

Factoring geschikt voor iedereen

Voorheen was factoring niet mogelijk voor gemiddelde MKB’ers. Er zaten hoge eisen en kosten aan verbonden waardoor het niet aantrekkelijk was om als MKB aan factoring te doen. Eerder betaalde je immers een bepaald percentage van de gehele omzet aan het factorbedrijf. Tegenwoordig is dit aangepast. Je betaalt een percentage van de factuur. Ook heb je zelf de keuze per factuur of je deze uitbesteed of niet. Op deze manier is factoring stukken aantrekkelijker geworden. Factoring is voor ieder bedrijf dus het overwegen waard!

Leave a Reply