Specialist

Wat je nog meer moet weten over het minimumjeugdloon 20183 min lezen

By 21 februari 2018 No Comments

De leeftijd waarop een werknemer het volledige minimumloon krijgt, is met ingang van 1 juli 2017 verlaagd van 23 naar 22 jaar. Werknemers die jonger zijn dan 22 jaar krijgen een vast percentage van het minimumloon, ook wel het minimumjeugdloon genoemd. Dit percentage is in 2018 al verhoogd. In 2019 gaat het verder omhoog.

Stijging minimumjeugdloon

Op 1 juli 2019 gaan de vaste percentages van 18-21 jarigen verder omhoog. Een 21-jarige krijgt dan het volle (100%) minimumloon. Werknemers van 18 tot en met 20 jaar krijgen een verhoogd percentage van het minimumloon.

Bekijk hier de bedragen van het wettelijk (jeugd)loon voor 2018.

Compensatieregelingen

Om aan deze nieuwe situatie te wennen, kunnen werkgevers gebruikmaken van een compensatieregeling:

 

Stukloon

Ook jongeren die betaald krijgen per stuk afgeleverd werk hebben recht op het minimumloon. Hoe hoog dat loon is en hoeveel werk daarvoor gedaan moet worden, leg je vooraf vast in een contract met de werknemer.

De werknemer moet voor ieder gewerkt uur gemiddeld minstens het minimumloon verdienen. Je moet dus het aantal uren registreren, evenals het loon dat zij daarmee hebben verdiend.

Uitzondering: Werknemer met vrijheid

Er wordt een uitzondering gemaakt als de werknemer een bepaalde mate van vrijheid heeft om zelf de werkzaamheden in te richten en jij als werkgever niet of onvoldoende toezicht hierop kan houden.

In deze gevallen vraag je jouw werkgeversorganisatie om een stukloonnorm vast te stellen. De werkgeversorganisatie kan dan een verzoek indienen bij de Stichting van de Arbeid om de norm vast te stellen.

De Stichting van de Arbeid beoordeelt de aanvraag en kan vervolgens een verzoek indienen bij de Minister van Sociale Zaken. Als de minister de norm ook goedkeurt, kun je volgens deze norm jouw werknemer betalen. Meer informatie over deze procedure vind je op de website van de Stichting van de Arbeid.

Meerwerk of overwerk

Als je werknemer meer uren werkt dan in het contract staat, dien je gemiddeld het minimumloon uit te betalen over de extra gewerkte uren.

Dus als een medewerker 45 uur werkt bij een normwerkweek van 40 uren, moet je 45 keer het uurloon (€ 9,11 voor een 22-jarige) betalen. Is de normwerkweek 36 uur, dan betaal je bij 5 extra uren 36+5 keer het uurtarief bij 36 uur (€ 10,12 voor een 22-jarige).

Uit jouw administratie moet blijken hoeveel uren de werknemer heeft gewerkt, hoeveel extra uren er zijn gemaakt en welk loon je hebt uitbetaald.

Betaalde vrije tijd

In een aantal cao’s is het mogelijk om extra uren te compenseren met betaalde vrije tijd. Het is verstandig om dit samen met je werknemer schriftelijk vast te leggen.

De werknemer moet deze extra vrije tijd vóór 1 juli van het jaar daarop hebben opgenomen. Je mag ze ook uitbetalen.

Als het contract met de werknemer voortijdig wordt beëindigd, wordt de betaalde vrije tijd die nog niet is gecompenseerd, uitbetaald met het laatste loon.

Uit jouw administratie moet blijken hoeveel extra vrije tijd is opgebouwd en wanneer deze zijn gecompenseerd in betaalde vrije tijd.

Op tijd uitbetalen

De werkgever is verplicht tijdig het (minimum)loon uit te betalen. Doet die dat niet, dan heeft de werknemer recht (artikel 7:625 BW) op een wettelijke verhoging en riskeert de werkgever een bestuursrechtelijke sanctionering.

 

Geschreven door Jos Achterberg, Masters in Payroll & HR