Specialist

Wat verandert er voor ondernemers met personeel en de DGA4 min lezen

By 4 januari 2019 No Comments

In 2019 staat er weer een groot aantal wijzigingen op stapel. In de vorige nieuwsbrief kon je lezen over de aanpassing van de inkomstenbelasting, het lage btw-tarief en de informatieplicht inzake energiebesparingsmaatregelingen. In deze editie lees je de wijzigingen in onder andere de vennootschapsbelasting, verliesrekening, heffingskortingen en het partnerverlof.

Verlaging vennootschapsbelasting (VPB)

De overheid wil ondernemen aantrekkelijker maken en verlaagt daarom de vennootschapsbelasting de komende jaren, zoals je in de tabel hieronder ziet.

JaarWinsten tot 200.000 euroWinsten boven 200.000 euro
201820%25%
201919%25%
202016,5%22,55%
202115%20,5%

Beperking voorwaartse verliesverrekening

Kreeg je in jouw onderneming te maken met verliezen, dan kon je die tot op heden – voor de vennootschapsbelasting – gedurende 9 jaar verrekenen met de toekomstige winsten. Had je een verlies in het boekjaar 2016, dan kon je die tot 2025 verrekenen met de winst in dat jaar.

Vanaf 2019 is die voorwaartse periode ingekort tot 6 jaren. Een verlies over het boekjaar 2019 kun je dus tot 2025 met de winst verrekenen. Dit is een nadeel voor ondernemers die langdurig verlies lijden. Het verlies ‘verdampt’ nu eerder, wat leidt tot een hogere VPB-aanslag.

Verhoging transitievergoeding

Deze vergoeding betaalt een werkgever aan de werknemer bij ontslag. Het is bedoeld als compensatie voor dat ontslag en om de werknemer te helpen bij het vinden van een nieuwe baan.

Het niet verlengen van een tijdelijk contract valt ook onder het kopje ‘ontslag’. Dus ook dan ben je een transitievergoeding verschuldigd.

De hoogte van de vergoeding wordt onder meer bepaald door het aantal dienstjaren. In 2018 was de maximale hoogte van de vergoeding 79.000 euro. Vanaf 2019 is die verhoogd naar maximaal 81.000 euro.

Er is een speciale regeling voor ‘kleine’ werkgevers,  met minder dan 25 medewerkers, en voor medewerkers van 50 jaar en ouder met meer dan 10 dienstjaren. De gehele regeling is behoorlijk complex, dus het beste is om een specialist in te schakelen.

Verhoging heffingskortingen

Dit zijn kortingen op de inkomstenbelasting en de premies volksverzekeringen.

De Algemene heffingskorting wordt verhoogd. Deze inkomensafhankelijke korting is voor iedereen die in Nederland woont en inkomstenbelasting of loonbelasting betaalt. Hoe hoger het inkomen, hoe lager de korting. Inkomens tot 68.507 euro gaan minder belasting betalen. In 2019 bedraagt deze maximaal 2.477 euro.

Ook de arbeidskorting gaat omhoog: van maximaal 3.249 euro in 2018 naar maximaal 3.399 euro in 2019. Deze korting is voor iedereen die loon, winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden heeft. Inkomens tussen 10.000 en 41.000 euro gaan daardoor minder belasting betalen.

Regelingen voor buitenlandse werknemers (expats)

Buitenlandse werknemers hoeven over een deel van hun salaris geen belastingen te betalen. Het gaat hierbij om werknemers van buiten Nederland die tijdelijk komen werken.

Het percentage waarover geen belasting betaald hoeft te worden bedraagt 30%. Dit is bedoeld als tegemoetkoming in de extra kosten die zij moeten maken om in Nederland te komen werken, denk aan extra kosten voor huisvesting.

Tot nu toe mocht deze regeling gedurende 8 jaren worden toegepast, maar deze periode is verkort naar 5 jaren. Tot 2021 is er een overgangsregeling. De nieuwe looptijd geldt voor alle werknemers die in 2019 of later naar Nederland komen.

Langer partnerverlof

Alle werknemers die fulltime werken, hebben vanaf 1 januari 2019 5 dagen betaald geboorteverlof als hun partner bevallen is. Hiermee wordt de huidige regeling uitgebreid met 3 dagen. De werknemer kan het verlof gelijk opnemen, maar mag het ook uitstellen tot in de eerste vier weken na de bevalling.

Werknemers die parttime werken, krijgen hun geboorteverlof pro-rata. Zo krijgt iemand die 20 uur per week werkt 2,5 dag betaald verlof.

Vanaf 1 juli 2020 wordt de regeling nog verder uitgebreid. Werknemers krijgen 5 weken geboorteverlof dat in het eerste half jaar na de bevalling moet worden opgenomen en waarbij het UWV tot 70% van het loon uitbetaalt. De werkgever betaalt dus de eerste 5 dagen, het UWV vanaf 2020 de 5 weken.

Uitbreiding verlof bij adoptie of pleegkind

Als een werknemer een kind gaat adopteren of een pleegkind in huis neemt, hebben beide ouders recht op 6 weken verlof. Nu is dat nog 4 weken.

Deze regeling is bedoeld om ouders en kind de gelegenheid te geven aan elkaar te wennen. Voorwaarde is dat het kind staat ingeschreven op het adres van de pleegouder. Het UWV betaalt het loon door in die zes weken, met een maximum van het maximum dagloon.

Meer weten? In de kennisbank en op de blog van het Masters netwerk vind je uitgebreide informatie over het ondernemerschap.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

Het Masters Netwerk is dé specialist op het gebied van online ondersteuning van MKB-ondernemers op financieel, fiscaal en personeel gebied.

Geschreven door: Jos Achterberg, Masters netwerk

Leave a Reply