Specialist

Wat zijn de algemene bepalingen van een arbeidsovereenkomst?3 min lezen

By 23 maart 2018 No Comments

Een arbeidsovereenkomst kent drie criteria: de gezagsverhouding, het loon en het persoonlijke karakter. Als deze drie criteria aanwezig zijn, is er dus sprake van een arbeidsovereenkomst. Het helpt niet het beestje een andere naam te geven. Het is en blijft een arbeidsovereenkomst. En de relatie valt onder het arbeidsrecht.

Nog even een uitleg.

Er is dus sprake van een arbeidsovereenkomst als:

  • de werknemer ondergeschikt is,

  • er een ruil plaatsvindt waarbij de één de arbeid levert en de ander een vergoeding krijgt, én

  • alleen de werknemer die arbeid kan verrichten.

Gezag

Het eerste criterium gaat over de gezagsverhouding. Wie bepaalt hoe laat een medewerker op zijn werk moet zijn? Hoe het werk wordt verricht? En welke kwaliteitseisen er worden gehanteerd?

Aan de kant van de werknemer is er dus sprake van enige ondergeschiktheid. Als iemand volledig vrij is om zelf te bepalen waar, wanneer en hoe hij de arbeid verricht, dan is er meestal geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Dit criterium is het belangrijkste en tegelijkertijd ook het minst heldere criterium.

Of de opdrachtgever/werkgever werkelijk die instructies geeft of niet, is niet van belang. Hij heeft de bevoegdheid om de werknemer instructies en aanwijzingen te geven en de werknemer is verplicht die aanwijzingen op te volgen. Daar gaat het om.

Loon

Het tweede criterium is het loon. De tegenprestatie die de opdrachtgever levert voor het verrichten van arbeid. Het maakt niet uit waar het loon uit bestaat: geld, een bonus, een auto die ook privé mag worden gebruikt, vrije inwoning of een hele lage huur, of het verstrekken van maaltijden. In principe wordt alles als loon aangemerkt. Het vergoeden van zakelijke en daadwerkelijk gemaakte kosten wordt niet als loon aangemerkt in de zin van het arbeidsrecht.

Het maakt ook niet uit hoe je de tegenprestatie noemt. Salaris, loon, stipendium, soldij, provisie of bonus. Alles wordt door de rechter als loon aangemerkt.

Persoonlijke karakter

Vanwege het persoonlijke karakter wordt de overeenkomst in de meeste gevallen aangegaan met een natuurlijk persoon. Namelijk de man of vrouw die de arbeid zelf verricht. Maar in een aantal gevallen kan ook een overeenkomst tussen rechtspersonen als een arbeidsovereenkomst worden aangemerkt. Bijvoorbeeld bij twee besloten vennootschappen, waarbij de ene BV maar één persoon in dienst heeft.

Soms wordt geprobeerd de regels van het arbeidsrecht te ontduiken. Dan wordt er bijvoorbeeld een artikel opgenomen dat de persoon die de arbeid verricht, zich zonder overleg met de opdrachtgever mag laten vervangen door een andere persoon. Een rechter let in die gevallen zeker op de aard van de werkzaamheden. En of het reëel is dat een ander die werkzaamheden zonder overleg met de opdrachtgever kan overnemen. In veel gevallen zal de rechter dit afwijzen en de arbeidsrelatie onder het arbeidsrecht plaatsen.

Meer weten? In onze kennisbank vind je heel veel informatie over de personeel- en salarisadministratie. Of lees meer over hoe ons e-HRM systeem werkt. Heb je een vraag? Neem dan contact op met een van onze salarisspecialisten.

Masters in Payroll & HR is de specialist op het gebied van online salarisadministratie en personeelsadministratie, payrolling & HR.

 

Geschreven door: Jos Achterberg, Masters in Payroll & HR