Specialist

Zo verbeter jij jouw werkkapitaal3 min lezen

By 25 juli 2018 No Comments

Werkkapitaal. Je kan er niet teveel van hebben, maar ook niet te weinig. Je hebt werkkapitaal nodig om aan je verplichtingen te voldoen, maar een teveel aan werkkapitaal betekent ook dat er teveel kapitaal vastzit in bijvoorbeeld voorraden of een groot openstaand debiteurenportfolio. De zoektocht naar een gezonde balans tussen een gereduceerd werkkapitaal en een goede cashflow is er een die vele ondernemers volgen.

Wat is werkkapitaal?

Het werkkapitaal is te berekenen door de vlottende activa van de vlottende passiva af te trekken. Onder vlottende activa vallen o.a. de voorraden, debiteuren en liquide middelen en onder vlottende passiva vallen o.a. crediteuren en kortlopende schulden. Het kapitaal wat je overhoudt moet voldoende zijn om aan je dagelijkse verplichtingen te voldoen, zoals de uitbetaling van verloningen, het betalen van leveranciers of bijvoorbeeld het bijvullen van de voorraden.

Werkkapitaal financieren

Heb je een te kort aan werkkapitaal? Dan is het belangrijk om te weten welke factoren werkkapitaal beïnvloeden. Dit zijn de volgende drie factoren: debiteuren, voorraden en crediteuren.

Debiteuren

Als het lang duurt voordat een debiteur de factuur voldoet betekent dat ook dat jij lang moet wachten op je geld. Een lange betalingstermijn is dus niet gunstig voor je werkkapitaal.

Voorraden

Bij voorraden geldt hetzelfde principe als bij debiteuren. Hoe langer de voorraad in het magazijn staat, hoe langer het duurt voordat je er geld voor krijgt.

Crediteuren

Bij crediteuren is het verhaal andersom. Hoe langer het namelijk duurt voordat jij een crediteur betaald, hoe langer jij beschikking houdt over inzetbaar werkkapitaal.

Zelf het werkkapitaal verbeteren

Nu we weten welke factoren er invloed hebben op het werkkapitaal zijn er een aantal dingen die je zelf kunt doen om het werkkapitaal te verbeteren.

1.  Verbeter je debiteurenbeheer

Bekijk waar jij een quick winst kan behalen door naar de volgende punten te kijken:

  • Betalen jouw klanten facturen op tijd?
  • Binnen hoeveel dagen worden jouw facturen gemiddeld betaald?
  • Heb je vaak te maken met facturen die niet betaald worden?

Door een antwoord te ontwikkelen op de bovenstaande vragen kan je bekijken of er mogelijke verbeteringen te behalen zijn. Bijvoorbeeld als er maar een kwart van jouw facturen op tijd betaald worden kan je onder de loep nemen waarom jouw facturen zo vaak te laat betaald worden.

2.  Voorraadcontrole

Controleer en beheer je voorraad zorgvuldig. Waak ervoor dat je niet teveel voorraad opbouwt. Zorg dat vraag en aanbod goed op elkaar aansluit.

3. Verleng je betalingstermijn

Voor bestaande samenwerkingen is het lastig om de betalingstermijn ineens te verhogen. Je kan proberen om dit in overleg te doen, maar begrijpelijk is dat de wederpartij hier niet blij mee zal zijn. Voor nieuwe partijen kan je er wel voor kiezen om een langere betalingstermijn te hanteren.

Werkkapitaal financieren

Zie je geen mogelijkheden om zelf je werkkapitaal te verbeteren? Dan kan factoring je een antwoord bieden. Door gebruik te maken van factoring worden jouw facturen binnen 24 uur uitbetaald, ongeacht de betalingstermijn die jij met je debiteur hebt afgesproken. O2Factoring neemt daarbij het debiteurenbeheer over van de in behandeling genomen facturen. Ook wordt het faillissementsrisico verzekerd.

Wil je meer informatie over factoring ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op of vraag een vrijblijvende offerte aan.

Leave a Reply