Wet DBA

De meeste ZZP’ers profiteren niet van uitstel wet DBA1 min lezen

By 8 augustus 2017 No Comments

Eerder dit jaar werd de wet DBA uitgesteld, met als doel om opdrachtgevers en -nemers voorlopig zekerheid te geven voordat het nieuwe systeem ingaat. Daarbij waren er nog steeds veel onduidelijkheden rondom de regels die deze nieuwe wet met zich meebrengt.

Dit uitstel heeft er echter niet voor gezorgd dat ZZP’ers hier maximaal van kunnen profiteren. Het lijkt erop dat de huidige situatie, in combinatie met de onzekerheid rondom de nieuwe wet, uiteindelijk leidt tot minder opdrachten bij ZZP’ers. Zo geeft maar liefst 33% aan dat het sinds het uitstel nog lastiger is geworden om nieuwe opdrachten binnen te halen.

 

Het uitstel heeft bij 87% van de ZZP’ers niet geleid tot een winstgevende situatie. Dit terwijl het uitstel specifiek is uitgevoerd om langer zekerheid te geven over de huidige situatie. Op dit moment is echter niet duidelijk wanneer de nieuwe wet ingaat, waardoor het voor opdrachtgevers lastig wordt om in te schatten wanneer de veranderingen wel ingaan. Dit kan zomaar binnen drie maanden zijn, waardoor het niet logisch is om een ZZP’er in te schakelen voor een project dat langer dan drie maanden duurt.

 

Aanhoudende onzekerheid door de Nederlandse politiek

Op dit moment ligt het dus wederom bij de politiek om uit te zoeken wat er gedaan kan worden om de onzekerheid rondom de nieuwe wet weg te nemen. Dit kan betekenen dat de nieuwe wet helemaal wordt geschrapt of erin resulteren dat de nieuwe regels zo snel mogelijk ingaan.