Wet DBA

Handhaving wet DBA is uitgesteld tot 1 januari 20202 min lezen

By 14 februari 2018 No Comments

Uit een communicatie van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Financiën aan de Tweede Kamer blijkt dat de handhaving van de Wet DBA nu wordt uitgesteld tot 1 januari 2020. Dit betekent dat zzp-ers en opdrachtgevers nog moeten wachten op een oplossing voor het probleem dat al enige tijd aan de orde is.

De Wet DBA

Op 1 mei 2016 heeft de wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie) de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) vervangen. Deze wijziging heeft plaatsgevonden omdat de VAR te veel ruimte liet om medewerkers die eigenlijk binnen de criteria van een vast dienstverband vielen, met een zzp-contract te laten werken.

De wet DBA moest duidelijkheid geven over wanneer er sprake is van een dienstverband en in geval van schijndienstverband zou dit, met deze wet,  naar boven moeten komen. Hiervoor moest een overeenkomst worden ingevuld en ondertekend waarin wordt omschreven wat de opdracht is en wat de wijze waarop deze uitgevoerd is. Bij twijfel kon de overeenkomst ter toetsing aangeboden worden bij de Belastingdienst.

Moeilijkheden met deze wet

De introductie van de wet DBA leverde voor veel problemen en er ontstond grote verwarring. Er werden veel ter toetsing aangeboden contracten afgekeurd en doorlooptijden voor het toetsen liep op tot 12 weken in plaats van de nagestreefde 6 weken.

Het gevolg hiervan was dat veel opdrachtgevers geen zzp-ers meer durfde in te schakelen en was het aantal gedupeerde zzp-ers enorm . Naar aanleiding hiervan werd de Wet DBA even ‘bevroren’ tot 1 januari 2018 en zouden alleen ‘extreme gevallen’ gehandhaafd worden.

Uitstelling tot 1 januari 2020

Nu wordt de handhaving van de wet DBA verder uitgesteld tot 1 januari 2020. Dit betekent dat er nog steeds geen boetes of naheffing zal worden gegeven aan opdrachtgevers en opdrachtnemers als achteraf blijkt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Maar naast het handhaven van ‘extreme gevallen’ gaat de Belastingdienst per 1 juli 2018 zich ook richten op ‘kwaadwillende gevallen’. De Belastingdienst moet in dit laatste geval kunnen aantonen dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, van evidente schijnzelfstandigheid en dat er sprake is van opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Standpunt van MKB Belangen

MKB Belangen is van mening dat met een waterdichte definitie van de ondernemersstatus van de zzp-er alle onduidelijkheden verdwijnen. Wij zijn vorig jaar samen met drie andere belangenorganisaties nauw betrokken geweest rondom de Wet DBA en hebben bij de regering de problematiek van dit onderwerp aangekaart waardoor er actie is ondernomen.

Het kabinet gaat nu weer met de betrokkenen in overleg over de knelpunten zodat de nieuwe regels goed toegepast kunnen worden in de praktijk.

Wij houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.