Wet DBA

Nieuw kabinet maakt keuze uit oplossingen voor problemen rondom nieuwe Wet DBA1 min lezen

By 26 mei 2017 No Comments

De partijen die samen onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet krijgen een lijst met tien voorstellen. Deze voorstellen zijn erop gericht om beter onderscheid te kunnen maken tussen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en werknemers.

De voorstellen werden bedacht door ambtenaren van vier betrokken ministeries. De keuze zal door het volgende kabinet gemaakt worden.

In het voorjaar van 2016 werd de Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie) ingevoerd, ter vervanging van de aloude VAR (verklaring arbeidsrelatie). De wet was bedoeld om verkapte dienstverbanden zichtbaar te maken. Door middel van het gezamenlijk invullen van een modelcontract moest er vooraf zekerheid komen over de aard van de werkrelatie, zodat de Belastingdienst deze achteraf niet als een verkapt dienstverband kon aanmerken.

Middel erger dan kwaal
De wet bleek vervelende bijwerkingen te hebben. Er heerste grote onduidelijkheid bij zowel zzp’ers als opdrachtgevers. Zzp’ers liepen opdrachten mis omdat opdrachtgevers vreesden voor problemen met de fiscus. Staatssecretaris van financiën Eric Wiebes, besloot de handhaving van de wet op te schorten tot in ieder geval 1 januari 2018, in afwachting van een oplossing.

Het document is te bekijken of te downloaden als pdf via de volgende link: https://1848.nl/document/overig_kamerstuk/9733