Wet DBA

Voor de zomer duidelijkheid over verdere opschorting Wet DBA?2 min lezen

Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan uiterlijk begin juli te laten weten of de omstreden wet DBA ook volgend jaar opgeschort blijft.

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA), die per 1 mei 2016 de aloude VAR (Verklaring arbeidsrelatie) verving, oogstte felle kritiek. Hierdoor schortte Wiebes de handhaving tot zeker 1 januari 2018 op. De nieuwe regels veroorzaakten grote onzekerheid bij opdrachtgevers en zzp’ers, waardoor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) opdrachten kwijtraakten.

Op dit moment worden de Wet DBA en de ‘bijwerkingen’ ervan door een ambtelijke werkgroep bestudeerd. Het rapport dat daaruit voortkomt stuurt Wiebes vervolgens naar zowel de Tweede Kamer als naar informateur Edith Schippers. Met andere woorden: de verantwoordelijkheid voor het oplossen van het DBA-probleem komt dadelijk bij het nieuwe kabinet te liggen.

Kwaadwillend
De Belastingdienst onderzoekt tien opdrachtgevers die waarschijnlijk schijnconstructies aangingen met zzp’ers. Zij worden gezien als mogelijk “kwaadwillend”.

Voor deze opdrachtgevers geldt dat ze in de tijd van de VAR, hun opdrachten met opzet zo hadden ingekleed dat er eigenlijk sprake was van een fictief dienstverband tussen hen en de opdrachtnemers.

De Belastingdienst bekijkt of de opdrachtgevers hun werkwijze inmiddels hebben aangepast, en daardoor niet meer als kwaadwillend gekwalificeerd kunnen worden.

Door de te slecht voorbereide invoering van de Wet DBA liepen veel zzp’ers opdrachten mis. Het opschorten tot 1 januari 2018 van de handhaving van de wet heeft weinig positief effect gehad. De situatie wordt door opdrachtgevers nog steeds onzeker gevonden en veel zzp’ers lijden onverminderd schade door substantiële afname van opdrachten. Getuige ook het hoge aantal bijstandsaanvragen onder zzp’ers in het eerste kwartaal van 2017.

LINK naar artikel: 12 procent meer bijstandsaanvragen door zzp’ers in eerste kwartaal

De ambtelijke werkgroep, die volgens de afspraken een aanpassing van het arbeidsrecht zou moeten voorbereiden, is blijven steken in de verkennende fase en zal een rapport inbrengen bij de formatiebesprekingen.