Wet DBA

Vragen beantwoord over de nieuwe Wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie)5 min lezen

By 8 augustus 2016 No Comments

Er zijn nog veel dingen onduidelijk over de nieuwe Wet DBA. Naar aanleiding van ons onderzoek kregen we talloze mails met vragen. Tijd om de Belastingdienst te bellen en om opheldering te vragen.

Vraag:

Ik moet overstappen naar de voorbeeldcontracten van de Wet DBA. De Belastingdienst houdt zich erg op de vlakte over het aantal opdrachtgevers dat je moet hebben. Ik kan er nergens informatie over vinden. Bij de VAR moest je vroeger minimaal 3 opdrachtgevers hebben, waarvan geen enkele meer dan 70 procent van je inkomsten genereerde.

De Belastingdienst zegt:

Je kunt heel goed als zzp’er maar 1 opdrachtgever hebben, als je maar voldoet aan de voorwaarden die er gesteld worden in de voorbeeldovereenkomst.

Maar tegelijkertijd staat er op de website van de belastingdienst de volgende tekst: ‘Een opdrachtgever die met zzp’ers werkt, wil op tijd weten of er sprake is van loondienst. In veel gevallen is het duidelijk dat er geen sprake is van loondienst. Denk aan een schilder die steeds voor verschillende particulieren werkt. U hoeft in deze gevallen geen beoordeelde overeenkomst te gebruiken.’ En dat wekt natuurlijk verwarring.

Vraag: Welke voorbeeldovereenkomst moet ik gebruiken?

De Belastingdienst zegt: Er is echt voor iedere situatie een contract. Er zijn tien algemene contracten en 32 branche-gekoppelde contracten.

De modelcontracten van de Belastingdienst kun je hier downloaden

Vraag: Voor mijn situatie bestaat geen modelovereenkomst. Wat moet ik doen?

De Belastingdienst raadt je aan zelf een overeenkomst op te stellen die gebaseerd is op één van de algemene of branche gekoppelde overeenkomsten en die ter beoordeling voor te leggen.

Een voorbeeld van zo’n aangepaste overeenkomst werd ons toegestuurd door Daniël Claassen, waarvoor onze dank! Hij zelf zegt hierover:

‘Deze ‘overeenkomst van opdracht’ is volledig aangepast aan de eisen die de belastingdienst stelt. De overeenkomst is gelijkluidend aan de algemene modelovereenkomst die de belastingdienst in samenwerking met VNO-NCW / MKB heeft opgesteld. DANC HR heeft wenselijke toelichting op die modelovereenkomst (waaronder die van de belastingdienst zelf) ook opgenomen in het document zodat zowel opdrachtgever en opdrachtnemer volledig geïnformeerd zijn bij ondertekening ervan.

Een zeer waardevol document voor de zzp’er of bedrijven die zzp’ers inhuren! Het document is via onderstaande link naar mijn website gratis (!) te downloaden. Als tegenprestatie vraag ik gebruikers alleen om dit bericht te liken en te delen op social media. Ik heb dit ontwikkeld naar aanleiding van vragen van klanten en stel het aan iedereen beschikbaar. Ik ben zelf sinds 2014 zzp’er en gebruik dit item als het ware als marketing-middel. Iedereen die gebruik maakt van overeenkomsten van opdracht kan hier zo mee aan de slag.

Toetsing is met dit document in principe niet nodig.’

De Modelovereenkomst van Daniël Claassen kun je hier downloaden

Vraag: Wat gebeurt er als jullie ingevulde modelovereenkomst ter toetsing wordt aangeboden bij de Belastingdienst?

Er zijn simpelweg drie mogelijkheden.

1 Hij wordt goedgekeurd

2 Hij wordt afgekeurd

3 De Belastingdienst weet het ook niet

In het eerste geval is er niks aan de hand. Maar in het tweede en derde geval kun je de overeenkomst (inhoudelijk) aanpassen en opnieuw laten toetsen.

Maar je kunt de overeenkomst natuurlijk alleen inhoudelijk aanpassen als je ook de situatie aanpast. Want als de Belastingdienst achteraf controleert en er blijkt sprake te zijn van een situatie die niet overeenkomt met die in de overeenkomst, heb je alsnog een probleem.

Hoe lang duurt zo’n toetsing?

De Belastingdienst geeft aan te zullen proberen binnen 6 weken de toetsing gedaan te hebben. In veel gevallen duurt dat veel te lang. Als ondernemer moet je in kunnen spelen op de actuele situatie, die over 6 weken alweer totaal veranderd kan zijn.

Vraag: Wat willen ze nou precies met de Wet DBA

De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van de ingevulde overeenkomsten of er sprake is van een fictief dienstverband. In dat geval moet de opdrachtgever namelijk loonheffingen inhouden en afdragen. Wanneer is er dan sprake van een ‘fictief dienstverband’? Dit zegt de Belastingdienst:

Kenmerken van een echte dienstbetrekking

Er is sprake van een echte dienstbetrekking als is voldaan aan de volgende 3 voorwaarden:

1 werknemer heeft zich verplicht om persoonlijk voor de werkgever te werken. Dat betekent dat de werknemer zich niet zonder toestemming van de werkgever door een ander mag laten vervangen.

2 De werkgever is verplicht om de werknemer voor het werk loon te betalen.

3 Tussen de werknemer en de werkgever bestaat een gezagsverhouding. Dat betekent dat de werkgever de werknemer bindende aanwijzingen kan geven over hoe hij het werk moet doen.

Wij beoordelen de bepalingen in overeenkomsten in onderling verband, waarbij we kijken naar de aanwezigheid van al deze verschillende kenmerken. Als minstens 1 van de 3 voorwaarden ontbreekt, is er geen sprake van een echte dienstbetrekking.

Vraag: Ik ben interim en doe dus hetzelfde werk als degene voor mij, die een vast dienstverband had (of ik vervang iemand die met zwangerschapsverlof is). Kom ik dan door de toetsing?

Kort gezegd: Dit is schemergebied. De staatssecretaris (Wiebes) vindt van wel, maar de criteria van de Belastingdienst geven aan van niet.

Vraag: Ik ben een paar jaar geleden het mijn vaste contract kwijtgeraakt bij een bezuinigingsronde bij een grote (overheids)instelling. Na drie maanden kon ik er als zzp’er weer aan de slag, op dezelfde positie. Ik ben niet de enige. Zo lopen er namelijk meer dan 1000 zzp’ers rond bij diezelfde (overheids)instelling. Komen wij door de toetsing?

De kans is vrij groot dat juist deze groep mensen niet door de toetsing komt. Het kan ook goed zijn dat de Belastingdienst het juist op deze groep voorzien heeft. Pikant detail is natuurlijk dat het veel mensen betreft die als zzp’er worden ingeschakeld door overheidsinstellingen.

MKB Belangen wil hier een onderzoek naar doen. Herken je jezelf in deze situatie? Vul dan alsjeblieft de enquête in die we begin volgende week rondmailen. Weet je andere zzp’ers die in hetzelfde schuitje zitten? Deel dan alsjeblieft deze enquête.

Bij deze alvast de link naar de enquête. .

Adrienne van Veen