Wet DBA

Wet DBA, hoe is het er nu mee?1 min lezen

By 21 december 2018 No Comments

Vorige week heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de wet die de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) zal vervangen. Het is de bedoeling dat deze wet schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen zal gaan en zekerheid zal bieden aan zelfstandigen en hun opdrachtgevers als er geen sprake is van in diensttreding. De maatregelen die hierin opgenomen zijn, zijn als volgt:

1. Opdrachtgeversverklaring

Er zal een webmodule worden ontwikkeld waarin opdrachtgevers een opdrachtgeversverklaring kunnen krijgen als er geen sprake is van in diensttreding. Deze zal zoals het er nu uitziet eind 2019 af zijn. Voor de zomer van 2019 zal de minister de Kamer informeren over de voortgang van deze module.

2. Verduidelijking gezag

Er zal duidelijkheid gegeven worden over wanneer eer een gezagsverhouding is tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Zij kunnen dan zelf beoordelen of er sprake is van dienstbetrekking. De criteria hiervoor zullen per 1 januari 2019 duidelijker beschreven worden. Deze beschrijving zal toegevoegd worden aan het Handboek Loonheffingen.

3. Arbeidsovereenkomst bij laag tarief (ALT)

Langdurig zelfstandigen inhuren tegen een laag tarief voor het uitvoeren van dagelijkse bedrijfsactiviteiten zal niet meer mogelijk zijn. Er is een kans dat deze regel haaks staat op het Europees recht. Hiervoor wordt gezocht naar een alternatief en deze regel zal dan ook niet eerder dan 1  januari 2021 in werking treden.

4. Opt-out

De opt-out geeft opdrachtnemers en opdrachtgevers extra zekerheid doordat het de mogelijkheid biedt om af te zien van inhouding van loonheffingen. De ALT en opt-out worden op dit moment uitgewerkt en zullen in de wetgeving samengevoegd worden.

Het invoeren van de Wet DBA is door de Belastingdienst in ieder geval uitgesteld tot 1 januari 2020.

Leave a Reply