Wet DBA

Wet DBA voor zzp’ers opnieuw uitgesteld: hoe nu verder?3 min lezen

By 20 februari 2018 No Comments

De wet DBA voor zzp'ers en opdrachtgevers wordt uitgesteld tot 1 januari 2020. Tot die tijd worden er geen naheffingen en boetes opgelegd. In de tussentijd werkt het kabinet aan een nieuwe wet. Dat staat in de recente brief van de staatssecretaris. HR-specialist Jos Achterberg neemt de belangrijkste feiten met je door.

Om je geheugen nog even op te frissen:

De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) is de opvolger van de VAR. Die moet opdrachtgevers en zzp’ers vooraf de zekerheid bieden dat de Belastingdienst hun werkrelatie niet als een verkapt dienstverband beschouwt.

Helaas bleek de wet alleen maar averechts te werken. Zodoende werd 'ie eerst tot 1 januari 2018 uitgesteld, later werd dat 1 juli 2018. En nu is dat dus 1 januari 2020.

Overigens wil dit niet zeggen dat er geen controle meer is op kwaadwillenden. Ondernemers die opzettelijk een situatie van schijnzelfstandigheid laten bestaan, worden wel degelijk opgespoord en aangepakt.  

Wat gaat er nu gebeuren met de wet DBA?

De wet gaat vervangen worden. Maar omdat de nieuwe regelgeving zo complex is en de maatregelen op veel groepen grote impact kunnen hebben, wil het kabinet eerst met alle marktpartijen in overleg. Dat zijn onder andere zzp-,  werknemers- en werkgeversorganisaties.

Impact niet alleen op zzp'ers

Er komen aanpassingen in het arbeidsrecht, het fiscaal recht en het sociale zekerheidsrecht. Taaie kost, ik weet het. In ieder geval gaan de nieuwe maatregelen zowel zzp'ers als werknemers raken. En ook voor de Belastingdienst en het UWV komen er wijzigingen. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van de wet.

Minimumtarief en opt-out regeling

Dat de wet is uitgesteld tot 1 januari 2020 betekent volgens mij dat het minimumtarief en de opt-out regeling er voorlopig niet komen.  

De opt-out regeling is voor tarieven boven de 75 euro. Opdrachtgever en zzp’er kunnen er dan voor kiezen om buiten de sfeer van de loonheffingen en sociale verzekeringen te blijven.

En ook de webmodule met opdrachtgeververklaringen voor zzp’ers boven het lage en onder het hoge tarief komt er voorlopig dus niet. Denk ik, tenminste.

De definitie 'zelfstandig'

We hebben allemaal wel eens verhalen gehoord dat het bijwonen van één vergadering er al voor zorgt dat je als werknemer in plaats van als opdrachtnemer wordt gekwalificeerd. Het begrip ‘gezagsverhouding’ moet dus duidelijker. Net als veel andere begrippen. Actiepuntje voor de staatssecretaris.

Kwaadwillenden en schijn-zelfstandigheid

Tot nu toe werden alleen de meest ernstige gevallen van opzet, fraude op zwendel aangepakt. Een voorbeeld hiervan is het gebeuren rondom maaltijdbezorger Deliveroo.

In de toekomst wordt de controle op schijnzelfstandigheid strenger, is het plan van het kabinet. De Belastingdienst voert de controle uit middels de reguliere controle loonheffing. We noemen het schijn-zelfstandigheid als er sprake is van de volgende drie criteria:  

  1. een (fictieve) dienstbetrekking

  2. evidente schijnzekerheid

  3. opzettelijke schijnzekerheid

Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer zijn verantwoordelijk en kunnen dus worden aangesproken op hun handelen. Ten tijde van de VAR kreeg de opdrachtgever nog weleens vrijwaring. Zeker is dat dát niet meer terugkomt.

Belastingdienst als coach

Op 1 januari 2020 vindt de wisseling van de wacht plaats. De wet DBA wordt langzaam afgebouwd en de regels van de nieuwe wet gaan in. Om iedereen te laten wennen aan de nieuwe regels, zal de Belastingdienst in het eerste jaar een meer coachende rol hebben. Ze kunnen het dus toch een beetje leuker maken.

Heb je nog vragen over de wet DBA? Laat het me dan weten in een reactie hieronder. Je kunt me ook mailen op jos.achterberg@mastersinpayroll.nl of bellen op 071 562 1655.

Geschreven door Jos Achterberg, Masters in Payroll & HR