Hoe werkt een AOV?

Een AOV, jouw vangnet als ondernemer bij arbeidsongeschiktheid

Als ondernemer heb je bij arbeidsongeschiktheid geen recht op een uitkering vanuit de overheid. Je kan je als ondernemer wel verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. Dit kan via het UWV of bij een verzekeraar. Verzekeren via het UWV is erg duur, maar er wordt niet naar je medische verleden gekeken. Verzekeren via een verzekeringsmaatschappij is voordeliger, maar bij een aanvraag houdt de maatschappij wel rekening met je medisch verleden. Een verzekeraar bied je de mogelijkheid om je te verzekeren voor je eigen beroep. Je hebt dan geen verplichting om bij arbeidsongeschiktheid ander werk te doen. Bij het UWV kunnen ze je (indien mogelijk) wel verplichten tot ander werk.

Een ongeluk zit in een klein hoekje of je krijgt een ziekte waardoor je langdurig niet kan werken. Op zo’n moment ben je arbeidsongeschikt en kun je geen inkomen meer genereren. Een dergelijke situatie kan verstrekkende gevolgen hebben. Denk aan het niet meer kunnen betalen van de woonlasten of onvoldoende inkomen voor de eerste levensbehoeften.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt ervoor, dat je bij arbeidsongeschiktheid een uitkering ontvangt en toch de zekerheid hebt van een inkomen als je niet meer in staat bent om te werken.

Heb je nog geen AOV?

Heb je geen AOV, dan maken wij graag een vrijblijvend vergelijk voor je.

Kosteloos advies en offertes

Deskundig advies door een in AOV gespecialiseerd kantoor

Lagere premie door collectieve korting bij diverse maatschappijen

100% Onafhankelijk vergelijk bij minimaal 8 verzekeraars

Heb je al een AOV?

Sluit deze nu over met korting.

Ontvang opnieuw aanvangskorting en bespaar minimaal 25% op je huidige premie

Lagere premie door collectieve korting bij diverse maatschappijen

Update je verzekering op basis van je huidige situatie

Bespaar op provisie en onderhoud/beheerskosten

Is een AOV verplicht?

De verplichte AOV voor ondernemers komt steeds dichterbij. Ondanks dat het merendeel van de ondernemers vóór een verplichte AOV is, wordt er toch niet positief gereageerd op het uitgelekte AOV voorstel. Met een maandelijkse (inkomensafhankelijke) premie tussen de € 120,00 tot € 220,00 en een maximale uitkering van €1.650,00 bruto per maand (dit is het minimumloon), gaan veel ondernemers op zoek naar een alternatieve AOV. Hierbij kan de ondernemer zelf kiezen voor welk bedrag hij verzekerd wil zijn.

Is er een alternatieve AOV optie?

Ja. Je kan je als ondernemer ook bij een verzekeraar verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. Wij zijn als onafhankelijk AOV advieskantoor aangesloten bij zo goed als alle verzekeringsmaatschappijen en kunnen je zo een goed advies geven. De verzekering kun je geheel naar eigen wens inrichten, waardoor je in grote mate zelf de premie kan bepalen!

Wanneer wordt de verplichte AOV actief?

Voordat de verplichte AOV kan worden ingevoerd, moeten er eerst nog meerdere zaken worden geregeld, zoals o.a. de wet die hierop moet worden aangepast. Momenteel is de verwachting dat het niet voor 2025 zal worden ingevoerd.

Ben ik verplicht om de verplichte AOV af te sluiten?

Nee, vooralsnog is het zo dat de ondernemers die al een AOV hebben of een nieuwe AOV bij een verzekeraar aanvragen, een vrijstelling kunnen krijgen voor de verplichte AOV.

Reguliere AOV of een verplichte AOV?

De premie van de verplichte AOV wordt inkomensafhankelijk en je kunt maximaal het minimumloon verzekeren. Bij een verzekeringsmaatschappij bepaal je in grote lijnen zelf hoe de verzekering moet worden ingericht. Denk hierbij aan vrije keuze verzekerd bedrag, eigen risico termijn (wachttijd), eindleeftijd, indexatie, etc.

En een heel belangrijk verschil, de reguliere AOV kun je afsluiten op basis van beroepsdekking, dit betekent dat je geen verplichting tot ander werk hebt. Bij de verplichte AOV heb je dekking op basis van gangbare arbeid. Bij gangbare arbeid wordt er wel gekeken of je nog in staat bent om ander werk te verrichten. Het maakt daarbij niet uit op welk niveau je werkt.

Voorbeeld

Een accountant die door een hersenbloeding zijn eigen werk niet meer kan doen, moet bijvoorbeeld aan het werk als verkeersregelaar of parkeerwachter als dit medisch nog mogelijk is.

Wat kost een AOV?

De hoogte van je premie is afhankelijk van de keuzes die je maakt bij het afsluiten van je AOV. Wij noemen de belangrijkste:

Leeftijd van de verzekerde

Een lagere leeftijd zorgt ervoor dat je minder premie betaalt

Het beroep

Wanneer er minder kans op arbeidsongeschiktheid is in jouw beroepsgroep, betaal je een lagere premie. Administratief/leidinggevende beroepen zijn bijvoorbeeld voordeliger dan handenarbeid beroepen

Welk bedrag wil je verzekeren?

Een hogere verzekerde som, zorgt ervoor dat je meer premie betaalt

Hoe lang kun je overbruggen met eigen middelen, dus zonder uitkering?

Door een hoger eigen risico termijn (wachttijd) te kiezen, betaal je een lagere premie. Je moet dan natuurlijk ook langer op een uitkering wachten

Tot welke leeftijd wil je bij arbeidsongeschiktheid een uitkering ontvangen?

Bij aanvang van de verzekering moet je een eindleeftijd kiezen. Mocht je arbeidsongeschikt raken, dan ontvang je een uitkering tot deze opgegeven eindleeftijd. Een lagere eindleeftijd zorgt ervoor dat je minder premie betaalt

De premie is aftrekbaar!

Belangrijk om te weten, is dat de premie die je voor de AOV betaalt volledig aftrekbaar is voor de aangifte inkomstenbelasting. Je ontvangt hierdoor een groot deel van de betaalde premie terug via de aangifte. Hoeveel dit is, hangt af van je inkomen

Conclusie:

Een AOV is altijd maatwerk. Samen bepalen we wat voor jouw situatie en wensen de beste dekking is, tegen de laagst mogelijke premie

Premie voorbeelden!

Administratief / leidinggevend beroep (interimmanager / consultant / boekhouder)

Gekozen bruto dekking   : € 35.000,00
Eigen risico termijn          : 90 dagen
Eindleeftijd                           : 67 jaar
Leeftijd bij afsluiten         : 30 jaar, premie indicatie vanaf € 65,00
Leeftijd bij afsluiten         : 40 jaar, premie indicatie vanaf € 120,00
Leeftijd bij afsluiten         : 50 jaar, premie indicatie vanaf € 167,00

Beroep in de bouw (bijvoorbeeld: timmerman, meewerkend aannemer)

Gekozen bruto dekking   : € 35.000,00
Eigen risico termijn          : 90 dagen
Eindleeftijd                           : 62 jaar
Leeftijd bij afsluiten         : 30 jaar, premie indicatie vanaf € 143,00
Leeftijd bij afsluiten         : 40 jaar, premie indicatie vanaf € 250,00
Leeftijd bij afsluiten         : 50 jaar, premie indicatie vanaf € 256,00

De genoemde premies zijn inclusief aanvangskorting!

Ben jij benieuwd hoe jouw AOV eruit gaat zien? Vraag kosteloos een premievergelijking aan.

AOV begrippenlijst

Wanneer je een AOV afsluit, heb je de keuze uit ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’ of ‘passende arbeid’. Mocht je arbeidsongeschikt raken, dan wordt er bij beroepsdekking alleen gekeken naar wat je nog binnen je eigen werkzaamheden kunt doen en wat je niet meer kunt. Zo wordt er bepaald in welke mate je arbeidsongeschikt bent.

Bij ‘passende arbeid’ werkt dit anders. Het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid is ook op basis van beroepsdekking, maar daarna wordt er ook gekeken naar je werkervaring en opleidingen die je hebt gedaan. Als er een functie tussen zit wat je nog zou kunnen doen (binnen of buiten je eigen onderneming), dan moet je hier werk in zoeken. Dit zorgt er onder andere voor dat de mate van arbeidsongeschiktheid lager is, waardoor je een lagere uitkering ontvangt. Mocht je in de andere functie niet aan het werk komen en geen inkomen kunnen generen, dan kan dit op financieel gebied dus voor problemen zorgen.

Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering kun je een sommenverzekering of een schadeverzekering kiezen. Een schadeverzekering keert de werkelijke geleden schade uit bij arbeidsongeschiktheid. Bij een sommenverzekering is dit op een andere manier geregeld. Hierbij wordt de uitkering namelijk gebaseerd op het verzekerde bedrag, ongeacht de werkelijke schade die de verzekerde ondervindt. Je kunt hier als verzekerde dus veel voordeel van hebben.

Voorbeeld

Stel dat je een AOV hebt op basis van jouw inkomen van €50.000 per jaar. Je kunt maximaal 80 procent van jouw inkomen verzekeren, dus het verzekerde bedrag is € 40.000. In de jaren die erop volgen is jouw inkomen gedaald naar €30.000 per jaar, maar het verzekerde bedrag staat nog steeds op €40.000. Op dat moment word je ziek en kun je niet meer werken. Met een sommenverzekering heb je recht op het gehele bedrag van €40.000. Dit is niet het geval bij een schadeverzekering: dan zal worden beoordeeld dat je minder schade lijdt, omdat je al een tijd minder verdiende. Het bedrag dat zal worden uitgekeerd zal dan ook een stuk lager liggen.

In een arbeidsongeschiktheidsverzekering kun je indien gewenst rekening houden met indexatie van de verzekerde bedragen en/of uitkering.

Wanneer je ervoor kiest om de verzekerde som te indexeren, zal deze jaarlijks worden aangepast. Er wordt dan gekeken naar de inflatie op dat moment (CBS index) of het indexatiepercentage wat je vooraf kiest en aan de hand hiervan wordt de verzekerde som jaarlijks aangepast. Dit betekent ook dat de premie jaarlijks zal stijgen.

Wanneer je ervoor kiest om de uitkering te indexeren, dan zal bij arbeidsongeschiktheid de uitkering jaarlijks worden aangepast. Hiermee zorg je dat de uitkering jaarlijks meegroeit met de inflatie op dat moment of tegen het indexatiepercentage wat je hebt gekozen, anders ontvang je jaar na jaar dezelfde uitkering.

Aangezien wij jaarlijks contact hebben met onze klanten om te kijken of er iets is veranderd in zijn/haar situatie op het gebied van de werkzaamheden, inkomen, vaste lasten, vermogen, e.d., adviseren wij om alleen rekening te houden met indexatie van de uitkering. Als er zich een situatie voordoet die vraagt om aanpassing van de verzekerde bedragen, kun je dit tussentijds of tijdens het jaarlijks onderhoud aanpassen.

Hierbij kun je jezelf de volgende vraag stellen: “mocht ik ooit arbeidsongeschikt raken, tot welke leeftijd heb ik dan een uitkering nodig?” Doorgaans heb je de keus om een eindleeftijd te kiezen die tussen de 55 jaar en de pensioenleeftijd van ongeveer 68 jaar ligt. Mocht je (volledig) arbeidsongeschikt raken, dan ontvang je een uitkering tot de opgegeven eindleeftijd. Veel ondernemers besluiten om de verzekering af te sluiten op basis van de pensioenleeftijd. Je kunt echter ook een lagere eindleeftijd kiezen. Hierdoor betaal je een lagere premie, de verzekeraar hoeft immers minder lang uit te keren. Wel loop je het risico dat je voor de resterende periode tot aan de pensioenleeftijd geen inkomen meer hebt. Wanneer je deze periode (nog) niet kunt overbruggen met eigen middelen, adviseren wij een hogere eindleeftijd te kiezen. Deze eindleeftijd kun je overigens op een later tijdstip verlagen, als de verzekering al loopt!

Het eigen risico termijn (ook wel wachttijd genoemd) is de periode voordat de uitkering van je arbeidsongeschiktheidsuitkering begint. Dit is de periode waarin je dus nog geen uitkering ontvangt. Hoe lang deze wachttijd duurt, kun je tot op bepaalde hoogte zelf bepalen. Je kunt hierbij kiezen uit de volgende mogelijkheden: 30, 60, 90, 180, 365 of 730 dagen.

Deze wachttijd is van invloed op de premie van de AOV. Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie. Daar staat dan wel tegenover dat je langer moet wachten op de eerste uitkering. Wij adviseren niet een langere wachttijd op te geven, dan je met eigen middelen kunt overbruggen.

De uiteindelijke uitkering die je bij arbeidsongeschiktheid ontvangt, is naast de afgesproken bruto verzekerde som ook afhankelijk van het gekozen arbeidsongeschiktheidspercentage. Ben je namelijk gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan ontvang je een lagere uitkering omdat je deels nog werkzaamheden kunt verrichten en inkomen genereert:

Je kunt de verzekering afsluiten op basis van de volgende arbeidsongeschiktheidspercentages: 25%, 35%, 45%, 55%, 65% of 80%.

Heb je bij aanvang van de verzekering bijvoorbeeld een drempel van 55% gekozen, dan ontvang je pas een uitkering als een arbeidsdeskundige heeft vastgesteld dat je jouw werkzaamheden voor minimaal 55% niet meer kunt uitvoeren. Je ontvangt dan doorgaans 60% van het verzekerde bedrag uitgekeerd. De volgende berekening wordt gehanteerd bij de meeste verzekeraars:

Arbeidsongeschiktheidspercentages

Wanneer je een hoger arbeidsongeschiktheidspercentage kiest, betaal je minder premie. Hier staat tegenover dat je ook minder snel een uitkering van de verzekeraar ontvangt.

Over Vervier

Vervier Arbeidsongeschiktheidsverzekering

VerVier – Nieuwerkerk aan den IJssel is een familiebedrijf en heeft zich gespecialiseerd in inkomensverzekeringen (AOV). Er zijn vier medewerkers:

  • Rene Gruts, AOV adviseur
  • Olav van Eeken, AOV adviseur
  • Rick Gruts, administratieve ondersteuning
  • Sander Gruts, administratieve ondersteuning en adviseur

Sinds 2011 hebben ze zich toegelegd op het adviseren, beheren en onderhouden van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Ze werken samen met 8 verzekeringsmaatschappijen.

Zo kunnen zij je verzekering onderbrengen bij bijvoorbeeld Allianz, a.s.r., Movir, Aegon, Klaverblad, De Goudse, Avéro Achmea en TAF. Door collectieve kortingsafspraken met een aantal maatschappijen, betaal je vaak een lagere premie.

Vanzelfsprekend zijn de medewerkers in het bezit van alle vereiste vakdiploma’s en houden ze hun kennis up to date met permanente educatie.

VerVier Nieuwerkerk aan den IJssel is bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten) geregistreerd onder vergunning nummer 12046449. Het KvK nummer is 55123198.

Contact

Je kunt ons op de volgende manieren bereiken:

Telefoonnummer: 085 890 07 81
E-mailadres aov@vervier.nl
Postadres: Lek 73 – 2911 GB Nieuwerkerk aan den IJssel

Hoe werkt het?

VerVier heeft voor jou een zo eenvoudig mogelijke werkwijze ontwikkelt om tot een AOV advies te komen:

Vul het online aanvraagformulier in

De adviseur neemt (indien nodig) telefonisch contact met je op om je situatie en wensen voor de verzekering te bespreken, eventuele vragen te beantwoorden en maakt gelijk een vervolgafspraak met je om het vergelijk samen met je door te nemen

Op basis van de opgegeven situatie en wensen wordt er een vergelijkend marktonderzoek gedaan en ontvang je per e-mail het vergelijk met offertes

Op de afgesproken datum belt de adviseur je om de gestuurde informatie samen te bespreken

Heb je aan de hand van de gestuurde offertes besloten om een AOV af te sluiten, dan helpt dezelfde adviseur je bij de bemiddeling van de verzekering

Na het afsluiten van de AOV heb je jaarlijks een contactmoment met VerVier, om eventuele veranderingen te bespreken en je verzekering indien nodig aan te passen. Zo zorg je ervoor dat je AOV up to date blijft

Onze partners

Vervier Arbeidsongeschiktheidsverzekering