Duurzaamheid

Wij hebben duurzaamheid tot één van de kernthema’s van MKB Belangen gekozen. Allereerst omdat wij het onze plicht en die van alle andere ondernemers, groot en klein, vinden om goed met de aarde om te gaan. In het kader van ESG, Environment, Social and Government, oftewel Milieu, Maatschappij en Bestuur, moeten bedrijven aan steeds meer verplichtingen voldoen.

Bedrijven moeten zich meer gaan richten op verduurzamen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzaamheid is veel meer dan alleen maar de CO2 uitstoot beperken. Het moet onderdeel worden van de hele bedrijfsvoering. In onze ogen ziet duurzaamheid ook op het aangaan van duurzame relaties met klanten, medewerkers en leveranciers. En dan niet gebaseerd op juridische overeenkomsten, die er vanzelfsprekend wel zijn, maar op het duidelijk bespreken van de verwachtingen over en weer voordat je op welke manier dan ook gaat samenwerken.

Een BV oprichten zonder kapitaal

Ooit, lang geleden, in 2012, had ik een idee. Ik wilde een bedrijf
beginnen om het klein MKB te verduurzamen. Marktkracht noemden we het.

Het idee was eenvoudig: we zorgden voor een besparing door bijvoorbeeld een overstap naar groene energie en met het geld dat een ondernemer bespaarde kon hij andere maatregelen nemen om zijn bedrijf te verduurzamen. Een goed idee, vond ik zelf, maar geen ondernemer zat erop te wachten!

Nu meer dan 10 jaar later lijkt dit sprookje toch misschien uit te gaan
komen. Door allerlei wetten en regels ontkom je er niet aan: je moet je bedrijf verduurzamen. In het Klimaatakkoord staan afspraken over hoe overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties de komende jaren de internationale klimaatdoelen willen halen.

Om de klimaatdoelstelling van 49% minder CO₂-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 te halen, moet je als onderneming aan bepaalde eisen voldoen, zoals de energiebesparingsplicht en de informatieplicht energiebesparing. En meer nog dan door wetten en regelingen is het onze morele plicht om de aarde goed achter te laten voor de volgende generaties.

Maatregelen in het kader van ESG

Prediation

Zonnepanelen

Elektrisch rijden

Warmtepompen

Batterijen

Duurzaam ondernemen: ESG in het MKB

Duurzaamheid lijkt de laatste tijd een modewoord. Of het nu om energie of kleding gaat, in allerlei verband duikt de term duurzaamheid op.

Ook in het kader van ESG, waar je waarschijnlijk minder vaak over hoort. ESG staat voor Environment, Social en Governance. Wat houdt ESG in en gelden de verplichtingen alleen voor grote bedrijven of ook voor het MKB?

Zo verwerk je duurzaamheid in je strategie

Dat je iets aan duurzaamheid moet doen de komende jaren, staat vast. Maar hoe zorg je ervoor dat het niet bij plannen blijft? Dat iedereen in je bedrijf eraan bijdraagt en dat duurzaamheid een onderdeel wordt van je strategie en bedrijfscultuur?

De EU en overheid stellen steeds meer eisen aan het verduurzamen van bedrijven. Misschien raken die jouw bedrijf nu nog niet, maar in de toekomst zullen alle bedrijven moeten verduurzamen. De reden is simpel: bedrijven spelen een grote rol in het creëren van een leefbare wereld. Niet alleen voor onszelf maar ook voor volgende generaties. Dit kun je doen omdat het je door de overheid wordt opgelegd, maar het mooiste is natuurlijk wanneer het uit je hart komt. Klanten en werknemers gaan steeds meer eisen aan duurzaamheid stellen, dus ook om je bestaansrecht als bedrijf te behouden, doe je als ondernemer aan duurzaamheid.

Tips voor het opstellen van een duurzame mission statement

Vraag je af waarop je als bedrijf invloed kunt uitoefenen. En hoe je je medewerkers in een vroeg stadium kunt betrekken van bij het opstellen van je missie en visie. Concretiseer je plannen op het gebied van ESG aan de hand van je product- of dienstverlening. Stel heldere, meetbare doelen op. En deel je missie met de wereld. Daar kun je vele anderen mee inspireren.

Duurzaamheid in een stroomversnelling

Ineens bevindt de verduurzaming van bedrijven in het mkb zich in een stroomversnelling. Aangewakkerd door de energiecrisis waardoor iedereen zowel zakelijk als privé extra oplet. Maar de energieprijzen zijn niet de enige factor die voor deze stroomversnelling zorgen. Ook de strengere regelgeving en de eigen duurzaamheidsstrategie dragen bij aan de verduurzaming van het MKB.

Wij deden onderzoek onder het klein MKB: meer dan de helft van de ondernemers verwacht meer aan verduurzaming te gaan doen. Belangrijkste drijfveer zijn de hoge energieprijzen. Ook het feit dat er vanuit de EU een richtlijn is opgelegd die grote bedrijven en overheden verplicht te letten op milieu, maatschappij en behoorlijk bestuur dragen bij aan de verduurzaming binnen het MKB. Indirect weliswaar omdat deze bepaalde duurzaamheidseisen stellen bij bv aanbestedingen.

Manieren om nieuwe klanten te vinden