Hoe kom je aan startkapitaal?

Start

Startkapitaal is het geld waarmee een startend bedrijf begint. Zo’n start-up maakt in de (op-)startfase veel kosten (en doorgaans geen enkele winst), waardoor er veel voorfinanciering nodig is. Dit startkapitaal kan een ondernemer zelf ophoesten, door bijvoorbeeld zijn spaargeld te benutten, geld van familie/vrienden te lenen of een extra hypotheek op zijn huis te nemen.

Meestal is het eigen geld van de ondernemer ontoereikend om het bedrijf succesvol op te bouwen in de beginfase. Een ondernemer kan dan startkapitaal ophalen bij een bank of bij een investeerder.

Zo kom je aan startkapitaal

Op verschillende manieren kun je kapitaal aantrekken om jouw bedrijf te starten. Hieronder lichten we verschillende vormen toe.

 1. Friends, family and fools
 2. Startkapitaal ophalen bij een bank
 3. Startkapitaal via informal investors
 4. Startkapitaal van een investeerder: regionale ontwikkelingsmaatschappij
 5. Startkapitaal van een investeerder: participatiemaatschappij
 6. Crowdfunding
 7. Overheidssubsidies

1. Friends, family and fools

Vaak verschaffen de 3 F-en, friends, family and fools, in eerste instantie het bedrag dat nodig is om te starten. Vaak wordt dat niet alleen op basis van het bedrijfsplan gedaan, maar ook omdat het de ondernemer wordt gegund. Doorgaans gaat het om overzichtelijke bedragem, die echter wel nodig zijn om überhaupt te kunnen beginnen.

Voorwaarden financiering door vrienden

Het is wel heel belangrijk om de onderlinge afspraken en voorwaarden van tevoren samen goed te bespreken:

 • Hoe moet je de lening uiteindelijk bijvoorbeeld aflossen?
 • Ben je jouw investeerders rente verschuldigd of niet?
 • Op welke termijn moet de terugbetaling uiterlijk plaatsvinden?

Wanneer je dit soort belangrijke zaken niet van tevoren vastlegt in een officieel document, kan dit later voor problemen zorgen. Mogelijk zelfs ruzie.

2. Startkapitaal ophalen bij een bank

Startkapitaal van een bank is geleend geld dat met rente terugbetaald moet worden. Dit kapitaal scharen we onder vreemd vermogen.

Heb je een goed idee, een uitgewerkt ondernemingsplan en voldoende aandacht besteedt aan de voorbereiding? Dan kun je bij de bank startkapitaal in de vorm van een lening aanvragen.

Om de bank te overtuigen van je plannen, heb je een goed onderbouwd ondernemingsplan nodig. In een ondernemingsplan breng je onder meer de kansen, concurrentie en potentiële klanten van je bedrijf in kaart.

Bij een bank heb je verschillende financieringsvormen, te weten:

 • Rekening courant krediet: deze rekening is bedoeld voor kortlopende financieringsbehoeften. Je kunt hiermee dus ‘rood staan’ om een tijdelijk tekort aan financiële middelen te overbruggen.
 • Zakelijke lening: deze rekening is bedoeld voor bijvoorbeeld investeringen in panden en overnames. Deze rekening heeft een vaste looptijd.
 • Financial lease: een lening voor een bedrijfsmiddel waarbij het middel zelf onderpand is.

3. Startkapitaal via informal investors

Startkapitaal van een investeerder is geld dat ingebracht wordt in ruil voor aandelen in het bedrijf. Een investeerder koopt als het ware een stuk van het bedrijf op. Deze vorm van startkapitaal noemt men risicodragend vermogen, wat we onder eigen vermogen plaatsen.

Informal investors – in de zakenwereld ook wel business angels genaamd – zijn particuliere investeerders die in een startup of specifiek project willen investeren.

Dit zijn doorgaans bedrijven of oud-ondernemers die in een bepaalde branche hun sporen hebben verdiend. Ze verstrekken doorgaans niet alleen kapitaal, maar adviseren de starter ook over de

Een informal investor is de meest logische investeerder die in een start-up investeert. Deze particuliere investeerder investeert tussen de 50.000 en 500.000 euro aan startkapitaal in een bedrijf. Vaak vormen diversie informal investors een groep, waardoor ze meer startkapitaal kunnen investeren.

Er zijn bedrijven die een connectie leggen tussen bedrijven op zoek naar funding en business angels. Zij maken samen met jou een pitchdeck en leggen dat voor aan de investeerders waarvan zij denken dat het bij hen past. Vervolgens moet je de potentiële investeerder natuurlijk nog wel weten te overtuigen met jouw verhaal.

Houd er bovendien rekening mee dat informal investors in veel gevallen betrokken willen blijven bij het bedrijfsproces. Dat advies kan veel waard zijn. Aan de andere kant ben je vanaf dit moment niet meer 100% baas. Zoals een ondernemer ooit tegen me zei toen we het hadden over informal investors en hoeveel aandelen ze zouden krijgen: “laten we met z’n alleen een grote taart bakken. Dan verdelen we de stukken.”

4. Startkapitaal van een investeerder: regionale ontwikkelingsmaatschappij

Regionale ontwikkelingsmaatschappij stimuleren de bedrijvigheid in hun regio met groei- en startkapitaal. Qua profiel komen ze grotendeels overeen met gewone participatiemaatschappijen. Grootste verschil is dat de investeringsbeslissingen niet altijd alleen op zakelijke gronden worden genomen, maar ook politiek worden gestuurd (stimuleren regionale economie en werkgelegenheid).

5. Startkapitaal van een investeerder: participatiemaatschappij

Een participatiemaatschappij kan een ondernemer startkapitaal verschaffen. Enkele kleinere participatiemaatschappijen investeren vanaf een paar ton in jonge start- of groeibedrijven. Deze investeerder komt vaak iets later dan een informal investor investeren.

6. Crowdfunding

Crowdfunding kan letterlijk worden vertaald als ‘funding (investering) door de crowd (massa)’. Het financieren vindt meestal plaats via online platforms. Als ondernemers heb je direct contact met je potentiële investeerders (de crowd).

Individuen stellen geld beschikbaar aan iemand die een bepaald geldbedrag nodig heeft voor het financieren van zijn onderneming of een specifiek innovatief project. Dat kan een lokale brouwerij zijn, maar ook het ontwikkelen van een technologie. Belangrijk is dat jee een goede crowdfunding-marketingcampagne voert om de kans op voldoende belangstelling (en dus het vergaren van meer kapitaal) te vergroten.

7. Overheidssubsidies

Om potentiële starters en ondernemers met een groeiend bedrijf een steuntje in de rug te geven, heeft de overheid diverse subsidies in het leven geroepen die de kans op een succesvolle start- of groeifase vergroten.

Zo bestaan er aantrekkelijke regelingen voor mensen die vanuit een ww-uitkering een bedrijf willen starten en is er een speciale borgstelling voor MKB-kredieten in het leven geroepen.

Let altijd goed op de voorwaarden van de subsidie.

Dit artikel delen:

Lees meer:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Accepteer de voorwaarden om door te gaan