Algemeen

AOV onbetaalbaar: 70 procent van de kleine ondernemers is onverzekerd3 min lezen

By 7 juli 2016 No Comments

Ondernemers klagen vaak dat een AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekering) te duur is. Aanleiding voor MKB Belangen, een organisatie die opkomt voor de belangen van kleinere ondernemers, om onderzoek te doen. Binnen enkele dagen reageerden hier bijna 4.000 ondernemers op, wat aangeeft hoezeer dit onderwerp leeft. Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 70 procent op dit moment geen AOV heeft. De voornaamste reden (83 procent) hiervoor is simpel: de verzekering is onbetaalbaar.

Van de 30 procent die wel een AOV heeft, betaalt 60 procent meer dan €300 per maand voor deze verzekering en 21 procent tussen de €200 en €300. Een grote aanslag op de portemonnee van de kleine ondernemer. Ondanks de hoge premies, is de dekking gemiddeld niet meer dan 55 procent van het inkomen. Dit betekent dat zelfs van de ondernemers die wél verzekerd zijn, een groot deel in financiële problemen komt op het moment dat zij vanwege gezondheidsredenen voor iets langere tijd niet kunnen werken. Dit terwijl uit een eerder onderzoek van Reaal is gebleken dat 7 procent van alle ondernemers te maken krijgt met (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid.

Heet hangijzer

Dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering een onderwerp is dat ondernemers bezig houdt, blijkt uit het verhoudingsgewijs grote aantal deelnemers aan deze enquête. MKB’ers zijn wel degelijk doordrongen van het belang van een dergelijke verzekering. “Het is een slechte zaak als hardwerkende ondernemers zich eigenlijk niet kunnen verzekeren en daardoor in de problemen kunnen komen” reageert Adrienne van Veen, directeur MKB Belangen. “Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich goed kan indekken tegen eventuele risico’s en zijn dan ook hard aan het zoeken naar alternatieven.”

Werknemers zijn altijd verzekerd én worden bovendien altijd doorbetaald als ze in de ziekenboeg terechtkomen. Een zelfstandige ondernemer moet zélf een AOV regelen. Sinds de afschaffing van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) in 2004 is er geen verplichte publieke voorziening meer tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. De enige wet waar een arbeidsongeschikte ondernemer op terug kan vallen, is de bijstand. Dat betekent vaak niet alleen een forse daling van het inkomen, maar kan zelfs tot het verlies van een woning leiden.

Ontevreden en weinig vertrouwen

Ruim de helft van de groep verzekerden is dan ook ontevreden over hun verzekering. Het is opvallend dat veel ondernemers ook weinig vertrouwen hebben in de bereidheid van de verzekeraar om daadwerkelijk uit te keren als er een beroep op de verzekering wordt gedaan: de “kleine lettertjes”. Ook het proces om een AOV af te sluiten wordt ingewikkeld en tijdrovend genoemd. De conclusie van MKB Belangen is dat maar liefst 85 procent zich niet kan vinden in de vorm waarin arbeidsongeschiktheidsverzekeringen tot nu toe worden aangeboden.

Broodfonds als alternatief?

De afgelopen 10 jaar groeide het aantal ZZP’ers dat deelnemer is in een broodfonds van 0 naar 9.000. Daarmee is het broodfonds een groeiend alternatief voor de 1,2 miljoen ZZP’ers. Er zitten voor- en nadelen aan. Als deelnemer in een broodfonds heb je binnen een coöperatieve omgeving zelf veel meer controle over het product. Nadelen zijn een verminderde ‘betrouwbaarheid’ en slechts een dekking voor twee jaar. De laatste vijf jaar keerden de broodfondsen in totaal bijna €3,1 miljoen uit aan 452 zieke ZZP’ers. Dat komt neer op €6.800 per zieke.

MKB Belangen is op dit moment aan het praten met diverse aanbieders om een aantrekkelijk alternatief te kunnen bieden aan het MKB. Adrienne van Veen: “Naar ons idee moeten verzekeraars snel een beter product ontwikkelen, dat beter aansluit bij de wensen en mogelijkheden van kleine ondernemers en ZZP’ers. Een toegankelijke AOV voor het hele MKB klinkt misschien nog als toekomstmuziek, maar is wel ons hoofddoel. Wij doen er alles aan om dit mogelijk te maken!”