Hoe schrijf je een financieel plan?

Administratie, Start

Wat is een financieel plan?

Het financiële plan is het financiële gedeelte van een ondernemingsplan. Een financieel plan moet je voortdurend bijsturen en bijwerken. Het financiële plan is het belangrijkste onderdeel van een ondernemingsplan, terwijl de meeste ondernemers de financiële planning het moeilijkste onderdeel van het bedrijfsplanningsproces vinden.

Waarom heb je een financieel plan nodig?

Financiële planning levert de cijfermatige logica voor de besluitvorming. Je hebt het financiële gedeelte van een ondernemingsplan nodig omdat je waarschijnlijk een of meer van de volgende vragen wilt beantwoorden:

 • Welke financiële middelen heb ik nodig om mijn bedrijf te starten?
 • Wat wordt de verwachte omzet, kosten en winst?
 • Hoeveel winst verwacht ik de komende jaren te maken?
 • Is mijn bedrijfsidee financieel haalbaar?
 • Hoe ga ik mijn bedrijf financieren en onder welke voorwaarden?
 • Wat gebeurt er elke maand op mijn zakelijke bankrekening? Wanneer zou ik zonder geld komen te zitten?
 • Hoeveel inkomen kan ik mezelf of mijn team veroorloven?
 • Hoeveel tijd heb ik nodig om een lening af te betalen met de verkoop die ik verwacht te hebben?
 • Is mijn ondernemingsplan overtuigend om investeerders aan te trekken?
 • Hoeveel geld moet ik lenen en is dat te verantwoorden in mijn ondernemingsplan?

Waarom is een financieel plan belangrijk?

Wanneer je een nieuwe onderneming begint, helpt een financieel plan om jouw idee concreet te maken en het duidelijk te beschrijven. Aan hand van je financieel plan toets je of je ondernemingsplan financieel haalbaar is. Naarmate je bedrijf groeit, wordt een financieel plan een hulpmiddel om jouw bedrijf beter te laten lopen, je bedrijfsplannen en -doelstellingen aan te passen en te laten groeien. Financiële planning geeft je de inzichten die je nodig hebt om:

1. Inkomen te beheren

Financiële planning zorgt dat je een begroting maakt waarbij je kunt voorspellen hoeveel winst en verlies je gaat maken. Het helpt je uit te rekenen hoeveel geld je nodig hebt voor belastingen en hoeveel geld je als (netto-)inkomen kunt uitkeren.

2. Cash flow te verbeteren

Financiële planning is essentieel voor het dagelijks goed functioneren van je bedrijf. Uiteindelijk draait jouw bedrijf draait op cash. Cash heeft te maken met hoeveel er binnenkomt als inkomsten en hoeveel er uitgaat. En niet onbelangrijk: op welk moment. Want als de inkomsten en uitgaven niet met elkaar in balans zijn qua omvang en timing gaat het fout.

Zoals een succesvolle ondernemer ooit tegen me zei: Cash = King.

Inzicht in hoeveel cash er binnenkomt en wanneer je dat kunt verwachten, toont het verschil tussen je winst- en cashpositie. Het kan je ook helpen bij het ontwikkelen van een strategie voor het prioriteren van uitgaven om je werkkapitaal in de gaten te houden, overheadkosten te verminderen en uiteindelijk je totale vermogen te vergroten.

3. Weten waarin en wanneer je kunt investeren

Een financieel plan houdt rekening met je huidige situatie en lange termijn doelstellingen. Daarin neemt het bepaalde risico’s mee. Omdat je een overzicht hebt van de verwachte inkomsten en uitgaven, kun je beslissingen nemen op basis van je behoeften en doelstellingen. Financiële planning is de basis van bedrijfsplanning.

4. Verbeter jouw Return on Investment, oftewel ROI

Omdat je je doelstellingen helder hebt en de risico’s en beschikbare liquiditeit volgend uit cashflow prognoses meeneemt, kun je meer rendement halen. Je weet namelijk precies aan welke knoppen je moet draaien om het rendement te optimaliseren.

Hoe schrijf je een financieel plan?

 1. Begin met het voorspellen van jouw verkopen en jouw uitgaven.
 2. Maak een verkoopprognose
 3. Bereken je uitgaven (directe kosten, personeel, onkosten)
 4. Ontwikkel je balans, kasstroomoverzicht en winst- en verliesrekening
 5. Breakeven-analyse

1. Maak een verkoopprognose

Een verkoopprognose is het proces waarbij een schatting wordt gemaakt van je omzet voor een toekomstige periode (meestal voor de komende 1, 3 of 5 jaar). Persoonlijk maak ik deze altijd per maand zodat ik rekening kan houden met groei, marketing activiteiten en seizoensinvloeden.

Een prognose is meestal gebaseerd op een combinatie van verkoopgegevens uit het verleden, benchmarks uit de sector of economische trends. Als je een bedrijf start heb je geen resultaten uit het verleden. Probeer dan zo realistisch mogelijk jouw verwachte verkopen in te schatten.

De verkoopprognose vormt de basis voor een volledige financiële prognose. Daarnaast heeft de verkoopprognose te maken met het vaststellen van doelstellingen voor je bedrijf. Een prognose fungeert ook als leidraad voor je uitgaven aan marketing om nieuwe klanten te werven en aan bedrijfsvoering en administratie.

Zodra je jouw verkoopprognose en uitgaven hebt voltooid, zou je de winst- en verliesrekening, het kasstroomoverzicht en balans moeten kunnen opstellen.

2. Bereken jouw uitgaven

Je moeten inschatten hoeveel het gaat kosten om de verkoop te realiseren die je prognosticeert. De uitgaven omvatten vaste kosten (bijv. huur en lonen) en variabele kosten (bijv. de meeste reclame- en promotiekosten). Probeer de vaste kosten laag te houden dan loop je minder risico.

3. Maak de balans, de resultatenrekening en het kasstroomoverzicht.

De Balans

Je balans geeft een overzicht van de debetstand (wat het bedrijf bezit) en de credit stand (de schulden). Het geeft inzicht in hoeveel je bedrijf bezit, welke verplichtingen er zijn en welke winst wordt gemaakt.

Dit overzicht bestaat uit drie delen: activa, passiva, en eigen vermogen (het saldo berekend door het verschil tussen de eerste twee).

 • Activa: beschikbare contanten, goederen en middelen
 • Schulden: schulden aan leveranciers, personeel, verhuurder, schuldeisers, enz.
 • Eigen vermogen (de hoeveelheid geld die jouw bedrijf genereert): Activa – Passiva

De winst-en-verliesrekening geeft de verwachte opbrengsten en kosten weer over een periode. De winst- en verliesrekening vermeldt de verkoop- of productiekosten, de bedrijfskosten zoals huur en lonen, de inkomstenstromen en de totale nettowinst of het nettoverlies, ook wel brutomarge genoemd.

Je kunt verschillende scenario’s maken: hierbij kun je uitgaan van een optimistisch, een realistisch en een pessimistisch scenario.. in het optimistische scenario zijn de verkopen hoger en houd je de kosten in de hand. Door op deze manier te “spelen” met cijfers, krijg je een goed beeld.

Voor het kasstroomoverzicht maak je eerst inzichtelijk hoe geld elke maand in en uit je bedrijf stroomt. Het ramen van jouw cashflow is in feite het beschrijven van de kaspositie van jouw onderneming en haar vermogen om tijdig aan je financiële verplichtingen te voldoen.

In het financieel plan van een startende onderneming worden maandelijkse cashflowprognoses gemaakt voor het eerste bedrijfsjaar, samen met kwartaalgegevens voor de volgende, drie of zelfs vijf jaar.

De cashflowprognoses bestaan uit drie delen:

 • De verwachte verkoopcijfers voor elke maand.
 • Uitgaven in contanten. Maak een lijst van de uitgaven die maandelijks contant moeten worden betaald.
 • Reconciliatie van kasinkomsten met kasuitgaven: Reconciliatie = inkomsten van de lopende maand – uitbetalingen van de lopende maand.

Het resultaat wordt dan opgeteld bij het cashflowsaldo dat naar de volgende maand wordt overgedragen.

Dit artikel delen:

Lees meer:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Accepteer de voorwaarden om door te gaan