Nieuwe wetten 2023 met betrekking tot personeel

Elk jaar worden er per 1 januari weer verschillende wetten ingevoerd waar je als ondernemer rekening mee moet houden. Helemaal wanneer je personeel in dienst hebt. Geldt in jouw branche een CAO, dan zullen er ongetwijfeld nieuwe afspraken zijn gemaakt over oa salarisschalen. Controleer alle wijzigingen in de CAO goed en voer ze meteen door in je bedrijf. Ook de wetten die op 1 januari ingaan moet je meteen toepassen. Zo voorkom je boetes en problemen met personeel en zorg je voor goed werkgeverschap.

Hieronder geven we eerst een opsomming van de feest- en vakantiedagen in 2023 en vervolgens van de belangrijkste nieuwe wetten rond personeel. Als laatste geven we een opsomming van nieuwe wetten die jou als ondernemer mogelijk raken.

Wettelijke feestdagen

Nieuwjaarsdag | Zondag 1 januari 2023
Goede Vrijdag | Vrijdag 7 april 2023
Eerste paasdag | Zondag 9 april 2023
Tweede paasdag | Maandag 10 april 2023
Koningsdag | Donderdag 27 april 2023
Bevrijdingsdag | Vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaartsdag | Donderdag 18 mei 2023
Eerste pinksterdag | Zondag 28 mei 2023
Tweede pinksterdag | Maandag 29 mei 2023
Eerste kerstdag | Maandag 25 december 2023
Tweede kerstdag | Dinsdag 26 december 2023

Als er op jouw branche een cao van toepassing is, staat daar vaak een lijst in met feestdagen waarop je werknemers verplicht vrij zijn. Vaak gaat het om de hierboven genoemde feestdagen. Controleer altijd goed je CAO want niet in elke branche is het vanzelfsprekend dat werknemers vrij zijn op feestdagen. Neem bijvoorbeeld de zorg: hoewel elke medewerker waarschijnlijk vrij wil, moet de zorg gewoon worden gegeven en is het dus onmogelijk iedereen vrij te geven. Maak daarom duidelijk en ruim van te voren afspraken over wie wanneer werkt.

Als er geen cao in jouw sector is, ben je niet verplicht om je werknemers vrij te geven op bepaalde feestdagen. In de arbeidsovereenkomst leg je vast hoeveel vrije dagen een werknemer heeft en verder zorg je dat er een duidelijke procedure is voor het aanvragen van verlof. Dit kun je doen door de verlofprocedure voor al je werknemers vast te leggen in een handboek of reglement. Verwijs voor alle algemene afspraken naar dit reglement vanuit iedere arbeidsovereenkomst.

Je werknemers zullen vrij vragen door vakantiedagen of verlof op te nemen. Bepaalde periodes, zoals de feestdagen en schoolvakanties, zijn doorgaans gewilde vrije dagen. Sommige ondernemers sluiten hun bedrijf op feestdagen, terwijl anderen het juist openen omdat ze op die dagen meer omzet verwachten. Denk bv aan tuincentra en horeca of meubelzaken die vaak druk bezocht worden op feestdagen, zoals tweede kerstdag of paasdag.

In bepaalde gevallen mag je een vakantie- of verlofaanvraag weigeren of werknemers zelfs verplichten te komen werken. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering en je anders niet genoeg bezetting hebt.

Regels voor werken op feestdagen

Werken op feestdagen wordt gezien als zondagsarbeid. Voor werken op zondag gelden speciale regels. Je mag bijvoorbeeld niet altijd dezelfde werknemers op zondagen en feestdagen inroosteren. Vaak zijn er in de CAO of arbeidsovereenkomst aparte afspraken vastgelegd over de toeslag die een werknemer krijgt voor het werken op zondag.

Nieuwe wetten mbt personeel die ingaan per 1 januari 2023

1. CAO-Lonen 2023 aanpassen

De cao-lonen stijgen behoorlijk in 2023. Kijk goed wat er in de cao voor jouw bedrijf staat. In jouw branche kan dus een hoger minimumloon gelden, maar ook andere salarisschalen zullen worden aangepast.
Voer de nieuwe CAO salarisschalen en evt toeslagen door in jouw salarisadministratiesysteem. Doe dit op tijd, anders kun je een boete krijgen voor onderbetaling. Werknemers zullen door de inflatie ook sneller vragen om een salarisverhoging. Kijk wat er mogelijk is om je beste mensen aan boord te houden.

2. Extra stijging minimumloon 2023

Op 1 januari 2023 zal het minimumloon met 10,15 procent omhoog gaan. De reden hiervoor is de inflatie. Voor veel ondernemers komt dit behoorlijk hard aan omdat ook de prijzen van grondstoffen zijn gestegen, net als dat hun persoonlijke uitgaven worden getroffen door de inflatie. It is what it is dus we moeten ermee dealen.

Het wettelijk minimumloon wordt per leeftijd vastgesteld en per uur, week en maand. In onderstaande tabel zie je wat voor minimumloon voor welke leeftijd en welke loonuitbetaling grondslag geldt.

Bedragen minimumloon 2023

Minimumloon 21 jaar en ouder

Per maand € 1.934,40
Per week € 446,40
Per dag € 89,28

Minimumloon 20 jaar

Per maand € 1.547,50
Per week € 357,10
Per dag € 71,42

Minimumloon 19 jaar

Per maand € 1.160,65
Per week € 267,85
Per dag € 53,57

Minimumloon 18 jaar

Per maand € 967,20
Per week € 223,20
Per dag € 44,64

Minimumloon 17 jaar

Per maand € 764,10
Per week € 176,35
Per dag € 35,27

Minimumloon 16 jaar

Per maand € 667,35
Per week € 154,00
Per dag € 30,80

Minimumloon 15 jaar

Per maand € 580,30
Per week € 133,90
Per dag € 26,78

3. Reiskostenvergoeding naar 21 cent per kilometer

Vanaf 1 januari 2023 wordt de onbelaste reiskostenvergoeding voor zakelijk reizen aangepast naar 21 cent per kilometer.

Je mag als werkgever zelf bepalen of je een reiskostenvergoeding geeft en hoe hoog die is. Alleen als er afspraken over zijn gemaakt in een cao ben je verplicht die toe te passen omdat de cao wettelijk verbindend is.

Vanaf 2024 mag je 22 cent per kilometer onbelast vergoeden. De reden voor de stijging is vooral de oplopende benzineprijs. Met de verhoogde vergoeding kun je werknemers beter tegemoet komen in de kosten.

De onbelaste reiskostenvergoeding geldt ook voor werknemers die met het openbaar vervoer reizen of een ander vervoermiddel gebruiken.

Vergoeding reiskosten

2022 0,19 euro per kilometer belastingvrije vergoeding
2023 0,21 euro per kilometer belastingvrije vergoeding
2024 0,22 euro per kilometer belastingvrije vergoeding

Als werknemers of jijzelf reizen voor het werk is de kans op een ongelukje of pech aanwezig. Welke (zakelijke) autoverzekeringen zijn belangrijk voor jouw onderneming?

4. Hogere thuiswerkvergoeding

Corona liet vrijwel heel Nederland thuiswerken. Ineens moesten uitgebreide regelingen en voorzieningen in het leven worden geroepen. Dit is de overheid niet ontgaan. Dus mag je sinds 2022 je werknemers een belastingvrije vergoeding geven voor de kosten die ze maken bij thuiswerken. Per 1 januari 2023 stijgt dit bedrag van 2 euro naar 2,15 euro per dag. Over deze vergoeding hoef je dus geen loonbelasting te betalen.

Ook als werknemers een deel van de dag thuiswerken mag je ze 2,15 euro belastingvrij geven. Als je een hogere vergoeding betaalt, moet je over het meerdere wel belasting afdragen.

5. Tijdelijke uitbreiding werkkostenregeling in 2023

De vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) gaat in 2023 tijdelijk omhoog. Het gaat om 3 procent over de eerste 400.000 euro van de fiscale loonsom.

Hiermee worden de kosten voor werkgevers iets gecompenseerd. Je kunt werknemers daardoor in 2023 meer cadeaus, werkmiddelen en vergoedingen geven zonder dat je daar loonbelasting over hoeft te betalen.

6. Lagere bijdrage ZVW 2023

De Zorgverzekeringswet (ZVW) is in 2023 lager. De bijdrage ZVW daalt namelijk van 6,75 procent naar 6,68 procent. Hierdoor betaal je minder premie per werknemer.

Het maximumbijdrageloon stijgt wel. Dat is het bedrag waarover je de bijdrage ZVW berekent. Naar verwachting zal dit 66.952 euro zijn in 2023. In 2022 was dit 59.706 euro.

7. Meer arbeidskorting in 2023

In 2023 kunnen je werknemers profiteren van meer arbeidskorting. De maximale arbeidskorting in 2023 is 5.052 euro.

8. Daling zelfstandigenaftrek 2023

Ondernemers kunnen in 2023 maximaal € 5.030 zelfstandigenaftrek krijgen.
De komende jaren blijft de zelfstandigenaftrek dalen. In 2026 krijg je maximaal 1.200 euro aftrek en in 2027 nog maar 900 euro. Op deze manier wil de overheid het voor zzp’ers aantrekkelijker maken in loondienst te gaan.

9. Meer STAP-budget 2023

Het STAP-budget is een subsidie voor scholing. Deze wordt verder uitgebreid zodat werknemers zich verder kunnen ontwikkelen of omscholen.

Naar verwachting kun je ook in 2023 maximaal 1.000 euro per werknemer, per jaar aanvragen voor opleidingen en trainingen. De eerste aanvraagperiode in 2023 start op maandag 2 januari om 10:00 uur.

Overige nieuwe wetten die ondernemers raken

Eigen kantoorgebouw minimaal energielabel C

Ben je eigenaar van een kantoorgebouw? Dan moet jouw kantoorgebouw ten minste energielabel C hebben. Dit is gelijk aan een energie-index (EI) van 1,3 of beter.

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw is. Het verplichte energielabel C geldt voor kantoren met tenminste 100 m2 oppervlakte. Zowel kantoren in combinatiegebouwen als afzonderlijke kantoren hebben een labelplicht.

Deze nieuwe regels gelden voor:

  • gebouweigenaren
  • ondernemers die gebruik maken van kantoorpanden

Gebruikelijk loon regeling

Ben je directeur van je eigen BV? Dan moet je jezelf een marktconform salaris betalen. Dat zegt de gebruikelijk loonregeling. Vanaf 1 januari 2023 verandert 1 van de mogelijke peilbedragen voor dit gebruikelijk loon. Uw gebruikelijk loon is of:

100% van het loon van iemand met een vergelijkbare functie (dit peilbedrag is nu 75% en gaat veranderen); of
het loon van de werknemer met het hoogste salaris; of
een vast bedrag van minimaal € 51.000
Je moet het hoogste peilbedrag kiezen van deze 3 opties. Uw gebruikelijk loon is minimaal dat bedrag.

Jouw BV houdt over jouw loon de loonheffing in. De Belastingdienst zegt met de gebruikelijk loonregeling dat jouw loon representatief moet zijn voor het niveau waarop je werkt en de hoeveelheid werk die je verricht (marktconform).

Kinderopvangtoeslag hangt niet meer af van gewerkte uren

Heb je personeel in dienst met jonge kinderen of heb je zelf jonge kinderen? De hoogte van de toeslag voor kinderopvang hangt niet meer af van het aantal gewerkte uren. Het aantal maanden waarin de minst werkende ouder heeft gewerkt bepaalt voortaan de hoogte van de kinderopvangtoeslag.

Tot nu toe bepaalt het aantal uren van de ouder die het minste werkt de hoogte van de kinderopvangtoeslag. De koppeling aan de gewerkte uren is vooral ingewikkeld voor ouders die onregelmatig werken, zoals ondernemers. Zij vinden het lastig in te schatten hoeveel uren per maand ze gaan werken. Hierdoor kunnen ouders te maken krijgen met hoge terugbetalingen.
Op de website van de Belastingdienst kun je proefberekeningen maken over de kindertoeslag.

Geen fiscale oudedagreserve meer opbouwen

Vanaf 1 januari 2023 kun je geen oudedagsreserve meer opbouwen. Het kabinet schaft de oudedagsreserve af om te voorkomen dat ondernemers de fiscale oudedagsreserve gebruiken om belastinguitstel te krijgen. Dit is belangrijk voor ondernemers voor de inkomstenbelasting met een fiscale oudedagsreserve.

Dit artikel delen:

Lees meer:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Accepteer de voorwaarden om door te gaan