Soft skills maken het verschil

Groei, Personeel

Kennis en competenties raken steeds sneller achterhaald en het belang van opleiding en ervaring, de zogenaamde hard skills, verandert. Tegelijkertijd worden soft skills, de karaktereigenschappen en persoonlijke vaardigheden die iemand heeft, steeds belangrijker. De Europese Unie benadrukt het belang van soft skills al in het onderwijs en dit zal worden voortgezet in de professionele werkomgeving.

Onder hard skills worden de functionele, technische vaardigheden die nodig zijn voor een specifieke functie verstaan. Deze zijn doorgaans te leren en blijken uit een diploma of certificaat. Dat laatste ligt anders voor soft skills. Die hebben alles te maken met persoonlijke eigenschappen zoals inzet, empathie, klantgerichtheid en creativiteit. Deze vaardigheden zijn tot op zekere hoogte te leren maar op een andere manier dan hard skills.

Hoe sneller de omgeving verandert, hoe meer iemands persoonlijkheid, instelling en motivatie doorslaggevende succesfactoren worden. Hard skills blijven onmisbaar, maar een juiste balans tussen soft en hard skills wordt belangrijker.

Juist in een tijd waarin robots een grotere rol gaan spelen en een deel van ons werk zullen vernemen, is het belangrijk dat we de nadruk leggen op eigenschappen die mensen onderscheiden van robots: soft skills. En omdat werk steeds meer online plaatsvindt, wordt de kwaliteit van hun communicatieve en sociale vaardigheden steeds belangrijker.

10 soft skills:

1. communicatieve vaardigheden

Je goed kunnen uitdrukken, zowel mondeling als op papier. Weten wanneer en hoe je iemand formeel aanspreekt, maar ook hoe je vriendschappelijk kletst tijdens de middagpauze. Hieruit blijkt vaak of mensen al dan niet in een team passen.

2. goed kunnen luisteren

Luisteren met een open houding, zonder je antwoord al klaar te hebben. Oprechte interesse tonen. Daardoor worden relaties met klanten en collega’s sterker.

3. emotionele intelligentie

Hieronder wordt verstaan het (h)erkennen van emoties van anderen. Maar ze kunnen ook goed de controle over hun eigen emoties bewaren. Ze verliezen bijvoorbeeld niet snel hun geduld. Dat komt goed van pas bij klantencontact en werken in een team.

4. agibility oftewel wendbaarheid/veerkracht

Het lijkt wel een modewoord: alles moet tegenwoordig agile zijn. Wat dat betekent? Het gaat over je snel kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Wendbaarheid gaat ook over veerkracht: niet bij de pakken neerzitten na tegenslag.

5. klantgerichtheid

Elk bedrijf streeft naar een positieve klantbeleving. Denken vanuit het perspectief van de klant en dat verbinden aan het belang van het bedrijf is daarbij belangrijk.

6. creativiteit

Origineel en inventief denken en problemen oplossen. De kaders los durven te laten. Om het bedrijf te laten groeien, is out-of-the-box kunnen denken van fundamenteel belang.

7. feedback durven geven en ontvangen

Feedback geven op een opbouwende manier, net als zelf om feedback vragen en er effectief mee aan de slag gaan. Continue gericht zijn om je functioneren voortdurend te verbeteren.

8. proactiviteit

Niet afwachten maar proactief handelen. Dus bekijken wat je op een dag moet doen en tegelijkertijd ook nadenken over je werk op lange termijn. Hieronder vallen ook initiatief nemen, anticiperen op mogelijke problemen en je verantwoordelijkheid nemen zonder dat daar om gevraagd wordt.

9. resultaatgerichtheid

Eigenlijk lijkt werken op een wedstrijd in welke willekeurige sport dan ook. Het eindresultaat telt. Ook in werk geld, hoe hard je ook werkt: alleen het resultaat telt. Dus leer van je fouten en streef altijd naar beter. Work smarter, not harder.

10. leergierigheid

Dit gaat over een groei mindset: openstaan om met andere tools te leren werken en je nieuwe bedrijfsprocedures eigen maken.

Dit artikel delen:

Lees meer:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Accepteer de voorwaarden om door te gaan