Algemene voorwaarden voor ZZP-ers: de 5 grootste risico’s als je deze niet hebt

Onmisbare tools, Start, ZZP

Algemene voorwaarden beschermen jou en voorkomen aansprakelijkheid bij een conflict. Door het gebruik van algemene voorwaarden zien jouw klanten direct onder welke voorwaarden je zaken doet. Het is wel belangrijk dat je deze aan je klanten geeft. Lees hierover meer in ons artikel over algemene voorwaarden. Hieronder de vijf grootste risico’s die je als ZZP’er loopt indien je geen algemene voorwaarden hanteert.

1. Kwetsbaar voor aansprakelijkheden

Zonder algemene voorwaarden ben je kwetsbaar voor aansprakelijkheden. Met algemene voorwaarden kun je aansprakelijkheden uitsluiten en beperken in het geval van grove schuld of opzet. Daarnaast kun je je aansprakelijkheid in het geval van opzet of grove schuld bijvoorbeeld beperken tot een bedrag gelijk aan het factuurbedrag.

2. Niet-tijdige betaling

Tussen ZZP’ers en klanten kunnen verschillende afspraken over betalingen worden overeengekomen. Hierbij kun je denken aan (gedeeltelijke) betaling vooraf, betaling in termijnen en betaling bij oplevering van een dienst of product. Heldere afspraken over betaling en het moment van betaling, leg je vast in algemene voorwaarden. Hier vind je tips wat je kunt doen om ervoor te zorgen dat je klanten de facturen op tijd betalen.

3. Intellectuele eigendomsrechten worden niet beschermd

Bescherming van jouw intellectuele eigendomsrechten als ZZP’er is cruciaal. Hierbij kun je denken aan auteursrechten, merkenrechten of modelrechten die voortvloeien uit werkzaamheden voor een klant. Om discussies tussen jou en de klant te voorkomen, dien je de rechten en verplichtingen van partijen omtrent intellectuele eigendomsrechten vast te leggen in algemene voorwaarden. Indien je intellectuele eigendomsrechten over wilt dragen aan je klant, dien je dit te doen met een akte tot overdracht intellectuele eigendomsrechten. Let op: als je in de overeenkomst tot opdracht of in de freelance overeenkomst andere afspraken maakt, gaan deze voor. Dus let goed op dat je consistent bent.

4. Conflicten over oplevering van een dienst of product

Helaas komen conflicten tussen een ZZP’er en een klant over de oplevering van een dienst of product vaak voor. Er zijn omstandigheden die jij niet in de hand hebt, waardoor je niet tijdig of volledig kunt opleveren. Om schadeclaims te voorkomen in verband met oplevering, is het van belang om jezelf als ZZP’er te beschermen met goede algemene voorwaarden.

5. Onduidelijkheid over rechten en verplichtingen tussen partijen

Indien afspraken tussen jou als ZZP’er en je klant niet schriftelijk zijn vastgelegd, kan er onduidelijkheid en discussie ontstaan. Naast het feit dat dit veel tijd kan kosten, kan het ook enorm duur zijn omdat je misschien een jurist of advocaat moet inschakelen. Hierdoor loop jij als ZZP’er risico en is de continuïteit van je bedrijf in gevaar.

Hoe kun je deze risico’s afdekken?

Dit kun je allemaal eenvoudig voorkomen door afspraken tussen jou en de klant schriftelijk vast te leggen in algemene voorwaarden, een freelanceovereenkomst, een geheimhoudingsovereenkomst en eventueel een akte tot overdracht van intellectueel eigendomsrechten.

Dit artikel delen:

Lees meer:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Accepteer de voorwaarden om door te gaan