Hoe zorg je dat facturen snel worden betaald?

Een man, een man, een woord, een woord…dus als iemand tegen me zegt ik betaal jouw factuur over twee weken, neem ik aan dat hij dat doet. Na ruim twee weken en een friendly reminder kreeg ik een mail dat hij de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen zou hanteren. Ik ben niet de moeilijkste dus oké. Ook na 30 dagen hoorde ik niks en zag ik mijn bankrekening niet groeien. De telefoon werd niet meer opgenomen en ik kreeg een wazige app met vage verklaringen en een je kent het wel. Ondertussen zijn we 9 maanden verder, heeft hij zijn BV opgeheven en lijkt het erop dat ik naar mijn 10k (het ging om veel geld) kan fluiten. Wat had ik anders kunnen doen?

Met deze 5 tips zorg je dat facturen sneller worden betaald.

1. SCHEP DUIDELIJKHEID OVER FACTURERINGSTERMIJNEN

Maak duidelijke en houdbare afspraken over facturering en zet die afspraken op papier.
Let op dat geen discussies ontstaan als facturering is gekoppeld aan de oplevering in fases van de werkzaamheden. Zeker als de oplevermomenten steeds meer naar voren schuiven door wijzigende eisen of het ontstaan van meerwerk.
Ook kan het betalen van een factuur gekoppeld zijn aan een (formele) goedkeuring of acceptatie. Spreek een termijn af voor de goedkeuring/acceptatie en leg deze vast. Anders kan het ‘leverancierskrediet’ danig oprekken.

Klik hier voor:

  • Een voorbeeld factuur
  • Wat moet er op een factuur komen te staan?

2. GOEDE ALGEMENE VOORWAARDEN

Gebruik algemene voorwaarden voor al je klanten. Hiermee beperk je betalingsrisico’s.
In de algemene voorwaarden staan onder andere:

  • de betalingstermijnen;
  • wijze van betaling;
  • rente en kosten bij niet tijdig betalen;
  • welke rechter of arbiter bevoegd is bij geschillen over o.a. wanbetaling.

Dergelijke regelingen bieden houvast bij incasso van vorderingen.

Klik hier voor meer informatie over hoe goede algemene voorwaarden op te stellen.

3. CREËER ZEKERHEID BIJ GROTE RISICO’S

De meeste zekerheid krijg je als de klant vooraf alles betaalt. Echter, in de praktijk gebeurt dit bijna nooit. Daarom zijn er wettelijk verschillende zekerheden die je als leverancier kunt bedingen, zoals:

Het eigendomsvoorbehoud.

Hierbij blijf je eigenaar van de goederen, totdat de betaling volledig is ontvangen. Dit betekent dat je je spullen kunt terughalen wanneer jouw klant failliet gaat en nog niet volledig heeft betaald.

Wat is het eigendomsvoorbehoud

Pandrecht

Bijvoorbeeld op de vorderingen of voorraden van de klant

Lees meer over pandrecht

Een borgstelling door de bestuurder.

Wat is borgstelling?

Daarnaast is het slim om bij grotere projectendeelbetalingen overeen te komen, telkens bij
oplevering van een bepaald onderdeel.

4. CHECK HOE KREDIETWAARDIG JOUW KLANT IS

Maak een inschatting van de kredietwaardigheid van je klanten. Sowieso bij nieuwe klanten, maar ook bij bestaande klanten, want we weten allemaal dat er in enkele maanden tijd veel kan veranderen qua liquiditeit en solvabiliteit.

Er zijn diverse dienstverleners op het gebied van credit management die deze informatie actueel kunnen verstrekken.

Nog een belangrijke controle:

is jouw contactpersoon bij de klant bevoegd tot vertegenwoordiging? Zo niet, dan kan de klant zich beroepen op ontbreken van bevoegdheid en het contract ongeldig laten verklaren. Het handelsregister van de Kamer van Koophandel kan uitsluitsel geven over de bevoegdheid.

Zorg dat het contract enkel ondertekend wordt door een bij het handelsregister ingeschreven tot vertegenwoordiging bevoegde persoon.

5. FINANCIER NIET VOORAF OP EIGEN NAAM

Zorg dat jouw klant op eigen naam inkopen doet of kosten maakt bij een derde partij. Zo loopt jouw klant het risico en niet jij, wanneer je klant bv niet (tijdig) betaalt.

Hoe het is afgelopen met de man die mij niet betaalde? Helaas, nog steeds geen geld van hem op mijn bankrekening. Hier kun je lezen wat ik tot op heden heb gedaan om mijn geld te krijgen….

Dit artikel delen:

Lees meer:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Accepteer de voorwaarden om door te gaan