Belangrijkste punten naar aanleiding van Prinsjesdag voor ondernemers

Nieuws

1.  Zelfstandigenaftrek weer minder in 2024

Niet echt een nieuwe maatregel, maar wel belangrijk voor starters: de zelfstandigenaftrek wordt wederom verlaagd in 2024. Deze aftrekpost mag je van je belastbaar inkomen aftrekken, zodat je over een lager bedrag inkomstenbelasting hoeft te betalen.

Ondernemers die minimaal 1225 uur per jaar aan de eigen zaak besteden, mogen gebruik maken van deze gunstige aftrekpost.

Schema zelfstandigenaftrek

Zoals jullie zien wordt de ondernemersaftrek veel sneller naar 0 afgebouwd dan gedacht. het kabinet heeft het voornemen om het aantal zelfstandigen (aantal is nu 1,1 miljoen) terug te brengen. Zoals eerder gemeld is de verplichte AOV verzekering die vanaf 2025 verplicht wordt daar ook een voorbeeld van.

Jaar
Zelfstandigenaftrek
2022 € 6.310
2023 € 5.030
2024 € 3.750
2025 € 2.470
2026 € 1.200
2027 € 900

Door de forse verlaging van de ondernemersaftrek wordt het veel sneller voordelig om over te stappen naar een B.V. Vanaf 2024 is het omslagpunt 75.000 winst. Tevens is voor een B.V. de AOV verzekering niet verplicht. Denk je dat dit voor jou interessant is neem dan even contact met ons op.

2. Afschaffing bpm-vrijstelling voor bestelauto’s (per 2025)

De bpm-vrijstelling voor bestelauto’s wordt per 2025 officieel afgeschaft. Ondernemers kunnen in 2024 dus nog (voor het laatst) gebruikmaken van de bpm-vrijstelling. Daarom is het een groot voordeel als je een bestelauto wilt aanschaffen uiterlijk voor eind 2024.

3. Lagere onbelaste vergoeding voor personeel

Heb je als ondernemer mensen in dienst? Dan verandert de ruimte waarmee je jouw medewerkers belastingvrij iets extra’s kan geven: ze zogeheten vrije ruimte binnen de werkkostenregeling. Welke kosten vallen onder de werkkostenregeling? Daarbij kan je denken aan bijvoorbeeld kerstpakket, bonussen, personeelsfeestjes, benodigdheden voor thuiswerkplek, koffie op kantoor etc.

De vrije ruimte was in 2023 verhoogd naar 3%.  Voor 2024 heeft het kabinet dat percentage teruggebracht naar 1,92%.

4. Reiskostenvergoeding word verhoogd met 2 cent

De reiskostenvergoeding ging in 2023 met 2 cent omhoog van 0,19 naar 0,21 per kilometer. In 2024 wordt dit verhoogd naar 0,23 per kilometer.

5. Minimumuurloon in 2024 veranderd

In 2024 wordt het minimumuurloon geïntroduceerd. Dit vervangt het vorige minimumloon, dat per maand of per week werd berekend. Vanaf 1 januari 2024 is de werkgever volgens de wet verplicht om werknemers per uur minimaal het minimumuurloon te betalen. Er geldt altijd 1 vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder 21 jaar gelden vanaf 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur. Deze minimumjeugduurlonen zijn afgeleid van het wettelijk minimumuurloon. Net als in 2023.

Door de invoering van het wettelijk minimumuurloon op 1 januari 2024 geldt voor werknemers in alle bedrijven hetzelfde minimumuurloon.

6. Doelmatigheid verlaagde btw-tarief

Uit de voorjaarsnota van 2023 blijkt dat er wordt gekeken naar de werkzaamheden die vallen onder het lage btw percentage. In het bijzonder naar sierteelt, arbeidsintensieve diensten (schilders, kappers en schoonmakers), cultuur (boeken, musea en bioscopen) en logies (hotels en campings). Momenteel wordt er gekeken welke vervolgstappen ondernomen zullen worden.  Zodra er meer nieuws is informeren wij je erover.

7. Dividend belasting voor DGA

Heb je een forse rekening courant schuld aan je eigen B.V. dan is het verstandig om een dividenduitkering aan jezelf te overwegen. Het dividend percentage die je moet afdragen over je dividenduitkering bedraagt in 2023 nog 26,9%, ongeacht de hoogte van je uitkering.

Vanaf 2024 worden er 2 schijven geïntroduceerd. Dat betekent dat over de eerste 67.000 24,5% belasting betaald moet worden. Voor alles boven 67.000 ga je 31% betalen. Door de invoering van de twee schijven kan het nuttig zijn om eerder of juist later dividend uit te keren. 

Ben je van plan om een dividenduitkering aan jezelf te gaan doen neem dan contact met ons op.

8. Belastingrente VPB per 2024 naar 10% en IB naar 7,5%

Als je de aangifte inkomstenbelasting te laat indient (dus niet voor 1 mei) of onjuist indient dan bent u belastingrente verschuldigd. De belastingrente voor de inkomstenbelasting (IB) stijgt naar 7,5% (nu 6%). Deze rente wordt in rekening gebracht vanaf 1 juli volgend op het jaar waarover je aangifte doet tot maximaal 19 weken na ontvangst van je aangifte. Dit geldt in het geval je uitstel hebt aangevraagd voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting.

Als je de aangifte vennootschapsbelasting (VPB) te laat indient (dus niet voor 1 juni), dan ben je eveneens belastingrente verschuldigd. Deze belastingrente stijgt per 1 januari 2024 naar 10% (nu 8%).

Het wordt daarom nog belangrijker om tijdig alle aangiften in te dienen.

 

Heb je een vraag? Neem contact met ons op.

 

 

Dit artikel delen:

Lees meer:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Accepteer de voorwaarden om door te gaan