Een BV in oprichting: hoe gaat je daarmee om?

BV

Tussen het moment dat je een BV gaat oprichten en het moment dat deze ook daadwerkelijk als onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ligt vaak een periode. In deze periode kun je handelen namens de ‘BV in oprichting’, afgekort de BV i.o. Let op: er zijn enkele verschillen tussen een BV i.o. en een gewone BV.

Al handelen terwijl de BV nog niet is opgericht

Je kunt natuurlijk wachten met alle werkzaamheden tot de statuten rond zijn, alles geregeld is, de notaris dit verwerkt heeft en de onderneming is ingeschreven in het handelsregister. Pas dan is de BV een feit, en dus kan de BV pas op dat moment handelen. Maar de meeste ondernemers willen voor die tijd al wat dingen in werking zetten, zoals bijvoorbeeld een website of het huren van een kantoorruimte.

Je wederpartijen, in ons voorbeeld de webdesigner en makelaar, willen weten met wie ze zaken doen. Om deze reden is het mogelijk om tijdelijk te werken vanuit een nog op te richten BV. Je tekent dan namens de BV in oprichting, meestal afgekort als de bedrijfsnaam met de toevoeging BV i.o. Zodra de BV een feit is, gaan alle rechten en plichten automatisch over.

Fiscale voorperiode van een BV in oprichting

Een BV wordt door de belastingdienst pas als onderneming gezien bij een inschrijving. Je bent tijdens de oprichtingsfase dus nog geen DGA en hoeft jezelf in die periode geen DGA-salaris uit te keren.

Aansprakelijk voor en na de inschrijving

Wie er opdraait voor de kosten en risico’s tijdens en na de oprichting hangt af van de situatie. Als je een webdesigner inschakelt, ben je doorgaans ook verantwoordelijk voor de kosten. Aangezien een BV pas mensen in dienst kan hebben ná oprichting, zal het eerste gekeken worden naar de per-soon die de opdracht heeft verstrekt.

In de praktijk kan het voorkomen dat een potentiële medewerker of iemand anders die betrokken is, een verplichting aangaat namens de op te richten BV. Als hij handelde namens de BV i.o. maar daar niet zelf verantwoordelijk voor was, komen we uit bij het bestuur. Of dat zo is, hangt af van wat er is afgesproken, wat op dat moment in het handelsregister bekend was, en of de persoon in kwestie de beslissingen wel mocht maken.

Als de BV wordt ingeschreven is deze vanaf dat moment aansprakelijk voor de kosten van oprichting en verder. Blijkt deze niet in staat om deze kosten te betalen, dan is het afhankelijk van hoe het bestuur heeft gehandeld. Bij de kosten van oprichting is de kans groot dat het bestuur hoofdelijk aansprakelijk is voor de kosten en risico’s die zijn gelopen tijdens de oprichtingsperiode. De bestuurders mogen de BV niet in een situatie brengen waarvan ze kunnen weten of vermoeden dat deze daardoor kopje onder gaat. Als blijkt dat de waarde van het oprichtingskapitaal duidelijk onvoldoende was voor de kosten die tijdens de oprichting zijn gemaakt, dan kan dat worden gezien als onbehoorlijk bestuur.

Zodra de BV zelf zijn eigen besluiten maakt is deze in eerste instantie zelf aansprakelijk en is het onderpand beperkt tot het vermogen van de BV. Aansprakelijkheid van het bestuur is dan gelimiteerd, en pas van toepassing als daar een aanwijsbare reden voor is die gebaseerd is op onbehoorlijk bestuur.

Dit artikel delen:

Lees meer:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Accepteer de voorwaarden om door te gaan