Moet je je inschrijven in het UBO-register?

BV

Vanaf 10 januari 2020 zijn niet-beursgenoteerde vennootschappen verplicht om de eigenaren en/of andere personen met zeggenschap in te schrijven in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel. Het UBO-register staat voor ‘ultimate beneficial owner’, oftewel de uiteindelijke belanghebbende. In de praktijk houdt het in dat personen die de uiteindelijke zeggenschap hebben over een bedrijf (de UBO’s) moeten worden ingeschreven in het register. Dit kan via de website van de Kamer van Koophandel. De inschrijving is gratis. UBO’s moeten zich direct bij de inschrijving in het Handelsregister aanmelden voor het UBO-register.

Doel UBO-register

Het register wordt ingevoerd in alle Europese lidstaten en laat zien wie er verantwoordelijk is (of zijn) voor het maken van de beslissingen. In het geval van criminele activiteiten zouden personen zich niet meer kunnen verhullen achter een juridische entiteit. En door bepaalde informatie van de beslissingsbevoegden te delen, moet het de transparantie binnen het zakendoen bevorderen.

In het geval van een BV of nv komen de volgende personen in aanmerking voor een registratie:

  • Mensen met meer dan 25 procent van de aandelen
  • Mensen met ten minste 25 procent van de stemrechten
  • Mensen die de feitelijke zeggenschap hebben over het bedrijf

Kan er op basis van het economisch belang geen UBO(‘s) worden aangewezen, dan ben je verplicht om een pseudo-UBO te benoemen. Denk bijvoorbeeld aan degene die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding of de persoon die de onderneming naar buiten vertegenwoordigt. De achterliggende reden is dat er voor elke niet-beursgenoteerde vennootschap een UBO wordt geregistreerd.

Voor wie geldt de registratieplicht niet?

Niet elke onderneming wordt opgenomen in het UBO-register. Zo hebben eenmanszaken geen regi-stratieplicht. En beursgenoteerde vennootschappen en honderd procent dochterbedrijven van deze vennootschappen zijn ook uitgesloten van deze verplichting.

Ook buitenlandse rechtspersonen met een vestiging in Nederland hebben geen registratieplicht in Nederland.

Wat is (niet) openbaar in het UBO-register?

Het UBO-register bestaat uit een openbaar en afgeschermd deel. Voor het grote publiek is slechts een deel van de gegevens van de UBO zichtbaar, zoals de voor- en achternaam, de geboortemaand en het geboortejaar, de nationaliteit en de aard en de omvang van het economisch belang van de UBO.

Gegevens zoals geboortedag en geboorteplaats, woonadres en BSN-nummer worden niet openbaar gemaakt. Ook het afschrift van een geldig identiteitsdocument en het afschrift van een document waaruit de aard en de omvang van het economisch belang blijkt, zijn alleen inzichtelijk voor instanties als het Openbaar Ministerie, de politie, de belastingdienst en de Financiële Inlichtingen Eenheid.

Dit artikel delen:

Lees meer:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Accepteer de voorwaarden om door te gaan