Personeel

Bij de keuze tussen een eenmanszaak of een BV kan ook het wel of niet aannemen van personeel een rol spelen. Het grootste verschil met de BV is dat de eenmanszaak een rechtsvorm is zonder rechtspersoonlijkheid. Dit houdt in dat de eenmanszaak niet als zodanig verbintenissen, zoals arbeidsovereenkomsten, kan aangaan.

BV in oprichting

Kan een eenmanszaak personeel aannemen?

Een eenmanszaak is een onderneming die door één persoon wordt gedreven. De term eenmanszaak verwijst naar de rechtsvorm: het is het bedrijf van één persoon die er niet voor heeft gekozen een BV op te richten. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, kan een eenmanszaak onbeperkt werknemers aannemen.

Wie is aansprakelijk voor de uitbetaling van het loon?

Als jij een eenmanszaak hebt, handel jij als natuurlijk persoon omdat de eenmanszaak geen rechtspersoonlijkheid heeft. Dat betekent dus dat jij, als privé persoon, de arbeidsovereenkomst met het personeel aangaat, niet de eenmanszaak als zodanig. Je bent dus persoonlijk aansprakelijk voor de alle contractuele verplichtingen, dus ook het loon van je werknemers.

Daarnaast ben je ook aansprakelijk voor de betaling van de loonheffingen aan de belastingdienst.

Waarop moet je letten bij personeel?

Ongeacht of je als BV of als eenmanszaak personeel aanneemt, zijn er een aantal dingen waar je op moet letten. We zetten ze hieronder op een rij.

  • Werkgeversaansprakelijkheid
  • De kosten van het aannemen van personeel
  • Welke risico’s bestaan er?
  • Arbeidsovereenkomsten

Waarom is het starten met personeel een grote stap?

Vrijwel elk bedrijf dat levensvatbaar is, heeft zijn drukke (en minder drukke) dagen en vrijwel niemand kan alles zelf.

Wanneer personeel aannemen

Aandachtspunten bij het aannemen van personeel

Bij het aannemen van personeel komt veel kijken, alleen het juridische regelwerk behoeft veel aandacht. Daarnaast is het heel belangrijk dat je de verwachtingen over en weer goed managed.

Wanneer is het moment om te starten met personeel?

Steeds minder zelfstandigen kiezen voor personeel. Van de twee miljoen bedrijven in Nederland is bijna twee derde zzp’er. Het merendeel van de ondernemers heeft dus geen personeel. Ben je zelfstandige zonder personeel (zzp) of eenmanszaak of heb je een BV, maar krijg je meer werk dan je aankunt?