5 Valkuilen als je bedrijf groeit in personeel

Groei, Personeel

Als je bedrijf groeit, heb je doorgaans meer personeel nodig. Dit gaat geleidelijk aan de hand van groeifasen. Let daarbij op de volgende valkuilen.

1. Jouw rol als ondernemer verandert

Toen je je bedrijf startte, was jij letterlijk je bedrijf, misschien samen met andere oprichters, maar jullie bepaalden de koers. Als je bedrijf groeit, lijkt het logisch om zelf de rol van leidinggevende op je te blijven nemen. Maar is dat ook wat je wilt in deze fase? Je gaat van opbouwen naar uitbouwen en wordt meer een manager. Past dat bij je? Het zijn heel andere rollen en vaak past de ene rol beter bij je dan de andere. Het is dus zinvol om na te denken wat jij leuk vindt en waar je goed in bent. Vaak hangt dat samen. Past de rol van het dagelijks managen niet bij je? Neem dan een geschikte manager aan!

2. Ondernemers zien vaak liever kansen dan risico’s

Een rasondernemer zei ooit tegen me: “geld ligt op straat. Je hoeft alleen maar te bukken en het op te rapen.” Voor hem was dat oiok echt zo, overal zag hij kansen en steeds weer een nieuw idee. Risico is dan focus en te snel willen gaan. Ondernemers nemen amper de tijd om de nieuwe risico’s die samenhangen met de nieuwe kansen in het bedrijf tegen het licht te houden. Bij de start van hun bedrijf staan ondernemers meestal uitgebreid stil bij de risico’s. Daarna verschuift hun focus naar het ondernemen en groeien. Echter, wat goed geregeld is voor drie medewerkers, is niet per se de beste oplossing als je twintig man in dienst hebt.

3. Betrokkenheid van medewerkers is een aandachtspunt

Wanneer je start, werk je nauw samen met je eerste medewerkers. Samen zet je je schouders eronder, hun succes is jouw succes en andersom. Je werkt zo intensief samen dat je meestal ook weet wat er privé speelt bij je mensen. Kortom de verbondenheid is groot. Hoe groter je bedrijf wordt, hoe meer moeite je moet doen om je medewerkers aan je te binden. Persoonlijke aandacht schiet er bij in. Terwijl dat stukje betrokkenheid juist zo belangrijk is om medewerkers aan je te binden. Terwijl medewerkers juist in een groeifase extra waardering nodig hebben. Je vraagt veel van ze. Een prettige werksfeer is heel belangrijk voor de motivatie en productiviteit van je medewerkers. En dus voor de groei van je bedrijf. Groeien doe je samen, geef je medewerkers daarom ook voldoende ruimte om te groeien. En betrek ze actief bij je groeiplannen.

4. Niet altijd de juiste mensen op de juiste plek

Bedrijven nemen in tijden van groei vaak nieuwe medewerkers aan. Of laten ervaren medewerkers doorgroeien naar een positie die eigenlijk niet bij ze past. Ik ben betrokken bij een snelgroeiend jeugdzorgbedrijf en hoor steeds “daar hebben we ook iemand voor nodig”, terwijl ik me dan afvraag of dat echt zo is en bang ben dat meer mensen de problemen niet oplossen, maar dat er eerst een goede strategie en structuur met worden neergezet. Daarna ga je posities zorgvuldig inpassen. Op de lange termijn werkt het niet als medewerkers niet goed in het team of in hun rol passen. Daardoor ontstaat stress en daalt de productiviteit. En het gevaar bestaat dat je mest ervaren medewerkers vertrekken, omdat ze zich niet langer thuis voelen in je organisatie. Waardoor de groei van je bedrijf weer onder druk komt te staan.

5. Ziekteverzuim

Als een medewerker ziek is, treedt de Wet verbetering poortwachter in werking. Kort samengevat betekent dit, dat de werkgever twee jaar lang het loon van de zieke medewerker moet doorbetalen. En dat de werkgever en werknemer samen verantwoordelijk zijn voor de terugkeer op de werkvloer.

Een hoog ziekteverzuim in het bedrijf zet je groei onder druk: gemiddeld kost een zieke medewerker € 450 per dag. Door loondoorbetaling maar ook productieverlies en de kosten voor de vervanger, de Arbodienst en de verzuimbegeleiding. Juist in een groeifase kunnen deze kosten een enorme bottleneck zijn voor jouw bedrijf. Met een verzuimverzekering regel je de loondoorbetaling en krijg je deskundige hulp en begeleiding bij de re-integratie van je medewerker.

En juist wanneer je bedrijf groeit en het werktempo stijgt, staan medewerkers onder druk en omzeilen ‘even’ de veiligheidsregels. De hoge werkdruk in een groeiend bedrijf levert nog een ander risico op: werkstress. “Werkstress is beroepsziekte nr. 1 in Nederland en kan leiden tot een burn-out en langdurig verzuim. Met alle hierboven beschreven kosten van dien.

Dit artikel delen:

Lees meer:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Accepteer de voorwaarden om door te gaan