Het directeur-grootaandeelhouder (DGA) salaris verlagen

BV

DGA staat voor directeur-grootaandeelhouder. Er zijn verschillende categorieën DGA’s, maar je zou over het algemeen kunnen stellen dat je een DGA bent wanneer je tenminste 5% van de aandelen bezit in een BV waarvan je ook bestuurder bent. Als je een BV start, ben je dus al snel een DGA. Er geldt een minimum DGA-salaris. Hoe zit dit? En hoe verlaag je je minimum salaris?

Waarom geldt er een minimum DGA-salaris?

Van de Belastingdienst moet je jezelf in principe minimaal €51.000 DGA-loon betalen voor jouw werk als DGA voor de BV. Dit wordt ook wel het gebruikelijk loon of het DGA-salaris genoemd. De Belastingdienst heeft een verplicht minimum DGA-salaris vastgesteld omdat het fiscaal voordelig is voor bedrijven dividend uit te keren, in plaats van DGA-loon.

Waarom is een laag DGA-salaris fiscaal voordelig?

Waarom is het fiscaal voordeliger om jezelf dividend in plaats van loon uit te keren? Dividend is veel lager belast dan het (DGA)-salaris. Over looninkomsten vanaf €73.031 betaal je in box 1 wel 49,50% aan belasting. Als je jezelf winst uit je onderneming (in de vorm van dividend) uit zou keren, is de belasting een stuk lager. Dan betaal je eerst 19% vennootschapsbelasting over winsten tot €200.000 en vervolgens 26,9% belasting in box 2.

Let op: wil je dividend uitkeren aan jezelf als aandeelhouder, dan kan dat dus pas nadat jij jezelf het DGA-salaris hebt betaald.

Hoe hoog moet je DGA-salaris zijn?

Jouw DGA-salaris is het hoogste bedrag van de volgende drie bedragen:

  1. Het wettelijke minimum salaris DGA: €51.000;
  2. 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; of
  3. Het loon van de meest verdienende werknemer in jouw BV.

Hoe verlaag ik het DGA-salaris als ik een BV opricht?

Er zijn twee manieren voor jou om een BV op te richten waarbij je minder dan het minimum DGA-salaris van €51.000,- hoeft uit te keren. Voorheen was het nog mogelijk om in sommige gevallen het DGA-salaris terug te brengen naar € 0,-. Dit wordt nu echter in de praktijk bijna niet meer geaccepteerd door de belastingdienst.

Optie 1: Verstuur een verzoek naar de Belastingdienst

Om een BV op te richten met een beperkt DGA-salaris kun je een brief verzoek tot verlaging DGA-salaris indienen. Aan de hand van een prognose van de uitgaven en inkomsten van je BV (bijvoorbeeld voor het komende jaar), leg je in de brief uit dat je de komende tijd niet in staat zal zijn om een jaarsalaris van € 51.000,- uit te keren. De belastingdienst zal het verzoek beoordelen en er eventueel mee instemmen om het DGA-salaris te verlagen.

Optie 2: Doe een loonaangifte van nul euro

De tweede manier om een BV op te richten met een beperkt DGA-salaris is door middel van een nulaangifte van loonheffingen. Je kunt je BV aanmelden als inhoudingsplichtige en vervolgens iedere maand een zogeheten “nulaangifte” doen. Aan het einde van het jaar kijk je hoeveel financiële middelen je nog op de bank hebt staan. Als deze voldoende zijn, kun je een gedeelte hiervan reserveren voor een investering in de onderneming. Het overige gedeelte keer je uit als salaris aan de DGA. Uit het jaaroverzicht blijkt namelijk in dat geval dat er voldoende geld is om (een gedeelte van) het DGA-salaris te voldoen.

DGA-salaris bij deeltijdsituatie

In het Handboek Loonheffingen staat uitdrukkelijk dat het bedrag voor DGA’s die in deeltijd werken niet automatisch lager mag worden vastgesteld. Werk jij parttime als DGA? Dan dien je aannemelijk te maken dat je dit doet voor een verlaagd DGA-salaris. Dit kun je doen door te onderbouwen dat in vergelijkbare deeltijdsituaties dat lagere loon betaald zou worden.

Let op! Wat mag niet na verlaging DGA-salaris

Nadat je het verzoek tot verlaging van het DGA-salaris hebt ingediend, gelden de volgende regels:

  • Je mag een dividend uitkeren zonder dat er tenminste € 51.000 aan salaris aan de DGA is uitgekeerd.
  • Je mag geen leningen verstrekken aan de DGA voor persoonlijke uitgaven via de rekening-courant van de BV. Dit zou namelijk betekenen dat er wel financiële ruimte is om het minimum DGA-salaris uit te keren.

Moet ik elk jaar een verzoek indienen?

Stel, je hebt in het eerste jaar van je BV bij de Belastingdienst verzocht het DGA-salaris te verlagen. Dan hoef je het daaropvolgende jaar niet elk jaar opnieuw om verlaging van het salaris te verzoeken. Verandert je situatie niet, dan hoef je geen nieuwe brief te sturen naar de Belastingdienst. Verbetert je cashflow door bijvoorbeeld hogere inkomsten en kan je jezelf een hoger salaris uitbetalen? Dan mag je geen gebruik meer maken van de verlagingsregeling. De Belastingdienst controleert ook altijd of jij nog wel in aanmerking komt voor verlaging.

Dit artikel delen:

Lees meer:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Accepteer de voorwaarden om door te gaan